Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  04, 2005

Drikkemønster og fedme
 

Alkoholdrikkemønster og fedme hænger sammen

Fedme er en alvorlig trussel mod folkesundheden i Danmark og andre industrialiserede lande. Der er derfor stor fokus på de livsstilsfaktorer, som øger risikoen for, at man bliver fed. Alkoholiske drikkevarer indeholder meget energi (mange kalorier), og det er derfor sandsynligt, at man ved at indtage alkohol let kommer til at indtage mere energi, end man har behov for. Der er dog nogen tvivl om, hvorvidt energi fra alkohol oplagres i fedtdepoterne i samme grad som energi fra kosten. En ny dansk undersøgelse har set på sammenhængen mellem alkoholvaner og fedme.

 

Undersøgelsen viser, at personer, som drikker det totale ugentlige alkoholindtag på få dage, er federe1end personer med et tilsvarende alkoholforbrug, men hvis fordeling er jævnt fordelt over ugen. Denne sammenhæng kan endnu ikke forklares, men visse ting tyder på, at det jævne alkoholindtag i højere grad medfører at energien omsættes til varme frem for til oplagring, hvilket måske ikke gælder for det mere ujævne alkoholindtag. Ved at følge de undersøgte personer i de kommende år, vil det vise sig, om disse konklusioner er holdbare.

 

Resultaterne stammer fra en stor befolkningsundersøgelse, ”Kost, kræft og helbred” som blev foretaget i 1993-97, hvor 57.000 danske mænd og kvinder i alderen 50-65 år deltog. I undersøgelsen indgår meget detaljerede spørgsmål om alkoholforbrug, både om hvor meget, og om hvor ofte folk drikker alkohol. 

Der er i undersøgelsens resultater taget højde for påvirkning fra andre livsstilsfaktorer såsom rygning, kost og fysisk aktivitet.

 

 

Figuren viser sammenhængen mellem hvor ofte man drikker og odds ratio for fedme (her angivet som højt BMI). Figuren skal forstås sådan, at personer med det samme totalindtag sammenlignes. En lignende sammenhæng er fundet for taljeomkredsen.

 

Odds ratio er et relativ mål og skal forstås således, at værdier over 1 indikerer en øget forekomst og værdier under 1 indikerer en reduceret forekomst af fedme sammenlignet med en reference gruppe. For eksempel angiver en odds ratio på 2 en fordoblet forekomst af fedme. Personer, der sædvanligvis drikker alkohol på 2-4 af ugens dage anvendes som reference (odds ratio =1.00), fordi dette udgør den største gruppe.


 

1. Fedmegrad måles som BMI (body mass index) og som taljekreds. Personer betegnes som fede, hvis BMI er større end eller lige med 30, eller hvis taljeomkredsen overstiger 102 cm for mænd og 88 cm for kvinder. BMI beregnes som vægt (målt i kg) divideret med højden2 (målt i meter).  

 

Af:

Janne Tolstrup

Kilde:

Tolstrup JS, Heitman BL, Tjønneland AM, Overvad K, Sørensen TIA og Grønbæk MN. The relation between drinking pattern and body mass index and waist and hip circumference. Int J Obes Relat Metab Disorder 2005; 490-97. 

 
Redigeret: 24.10.06