Uge  31, 2017

Socialt udsatte bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling op til 28 gange hyppigere end den generelle befolkning
 

Socialt udsatte bliver markant hyppigere indlagt på hospitalet end resten af befolkningen

Alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og andre socialt udsatte borgere bliver markant hyppigere indlagt end resten af befolkningen.

 

Socialt udsatte er indlagt på en somatisk afdeling fire gange hyppigere end andre danskere.

 

Det er indlæggelser for misbrugsrelaterede sygdomme, infektionssygdomme, læsioner og andre fysiske sygdomme og lidelser, hvor de socialt udsatte har en markant forøget hyppighed.


Det fremgår af en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte.

 

Høj psykiatrisk sygelighed

 

Ifølge rapporten er billedet endnu mere markant, når det handler om indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Her bliver socialt udsatte mænd indlagt 28 gange så hyppigt som danske mænd, mens socialt udsatte kvinder indlægges 23 gange så hyppigt som danske kvinder.

 

"Det er en helt ekstrem høj overhyppighed, som meget klart dokumenterer, hvor høj psykiatrisk sygelighed socialt udsatte borgere har," siger Michael Davidsen, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

 

De psykiatriske lidelser, der fylder mest blandt socialt udsatte, er psykoser, der skyldes alkohol- og stofmisbrug, skizofreni, depression og angst.

 

Udover hospitalsindlæggelser viser rapporten andre aspekter af socialt udsattes sundhed og sygelighed i forhold til den generelle befolkning. Man kan eksempelvis læse, at socialt udsatte lever 19 år kortere, hyppigere dør af alkohol- og stofmisbrug og hyppigere henvender sig til praktiserende læger end andre danskere. 

 

 

Af:

Seniorforsker Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: md@si-folkesundhed.dk, tlf.: 65 50 77 88.

Kilde:

Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Registeropfølgning 2007-2015. Leise Strøbæk, Michael Davidsen og Pia Vivian Pedersen. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.