Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Evaluering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Partnerskaber på Forebyggelsesområdet

Dette statusnotat sammenfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget blandt partnerskaber støttet af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til partnerskaber på forebyggelsesområdet. Undersøgelsen blev foretaget i sommeren 2016. På baggrund heraf giver notatet en midtvejsstatus på partnerskabernes udvikling og fremdrift samt de foreløbige erfaringer med partnerskabet som samarbejdsform.

 

Det skal understreges, at dette statusnotat ikke tilbyder en fuldstændig analyse af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, men præsenterer udvalgte resultater for herigennem at give et systematisk overblik over besvarelserne. Formålet med notatet er således at samle og formidle viden om partnerskabernes løbende udvikling, som vil bidrage til den endelige evaluering af Partnerskabspuljen i 2018.

 
 
Forfatter: Ditte Heering Holt, Siff Monrad Langkilde, Holger Højlund
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 05.10.17