Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark 1999 til 2011

Formålet med dette notat er dels at beskrive dødelighed og dødsårsager blandt personer indskrevet på herberg, forsorgshjem mv. og dels at foretage en sammenligning med dødeligheden i den generelle danske befolkning.

 
 
Forfatter: Michael Davidsen, Esben Meulengracht Flachs, Pia Vivian Pedersen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 03.06.15