Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Stigende social ulighed i levetiden 2011

Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. Der er således en tydelig tendens til, at lavtuddannede og lavindkomstgrupper har kortere middellevetid end højtuddannede og personer med relativ høj indkomst. Samtidig viser analysen, at disse forskelle er større i dag end for godt 20 år siden. I 1987 var forskellen i middellevetiden mellem de 25 % fattigste og de 25 % rigeste mænd 5,5 år, mens forskellen i 2009 er på næsten 10 år.

 
 
Forfatter: Mikkel Baadsgaard, Henrik Brønnum-Hansen
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2011
Bestillingsnr.: 
Pris: -
 
Redigeret: 20.01.11