Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Nyhedsbrev om sundhedscentre - april 2007

SIF gennemfører en evaluering af 18 sundhedscentre i landet, der er etableret med støtte fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Evalueringen fokuserer på sundhedscentrenes implementering, integration i sundhedsvæsenet, opfattelsen af effektive og sammenhængende forløb samt centrenes medvirken til, at der sker en reduktion af bl.a. kontakt til sygehuse og almen praksis.

 

I foråret 2007 har sundhedscentrene fremsendt oplysninger til SIF om deres aktiviteter i 2006. Nyhedsbrevet præsenterer en sammenfatning af disse registreringer, der viser, at 14 af de 18 centre har igangsat aktiviteter i 2006. Heraf er der ni sundhedscentre, der både fokuserer på borgerrettede og patientrettede aktiviteter.

 

Kontaktperson: Mette Tuxen Faber, tlf. 3920 7777

 
 
Forfatter: Waldorff SB, Kristoffersen J
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2007
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 11.05.07