Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter- en litteraturgennemgang

Arbejdsnotatet er resultatet af et litteraturstudie om indvandreres og flygtninges sundhedsforhold i Danmark. Studiets overordnede formål har været at danne basis for arbejdet med at udvikle en særlig Sundheds- og sygelighedsundersøgelse for disse grupper.

 

Arbejdsnotatet indeholder dels en oversigt over sundhedsforholdene blandt etniske minoriteter i Danmark og andre nordiske lande og dels en gennemgang af metodeproblemer, der er forbundet med undersøgelse ved hjælp af spørge- og interviewmetodikker, og som kan være særlig udtalte i undersøgelser af disse befolkningsgrupper.

 

Notatet er opdelt fire hovedafsnit: Determinanter for sundhed og sygelighed, sygdomsmønstre, brug af sundhedsvæsenet, og metodiske problemer forbundet med undersøgelser af etniske minoriteter. Hertil kommer diverse bilag med litteraturoversigter m.m.

 

 

Sammenfatning og indhold

Indledning

Determinanter for sundhed og sygelighed

Sygdomsmønstre

Brug af sundhedsvæsenet

Metodiske problemer

Litteraturoversigter og bilag

 
 
Forfatter: Schläger D, Rasmussen NK, Kjøller M
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2005
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 13.01.06