Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Notater

En liste over en række af de notater, som instituttet har udarbejdet.

2018

2018
Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker. Contingency management. Brug af økonomiske incitamenter i rygestopinterventioner . Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
2018
Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker. Forebyggelse af brug af snus og tyggetobak blandt unge. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
2018
Lotus Sofie Bast, Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anette Andersen. Røgfri skoletid. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
2018
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Mette Marie Kristensen, Nanna Schneekloth Christiansen, Anna Paldam Folker. Very Brief Advice. Kort rådgivning om rygestop. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2017

2017
Ditte Heering Holt, Siff Monrad Langkilde, Holger Højlund. Evaluering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Partnerskaber på Forebyggelsesområdet. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
2017
Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj, Julie Thorning Ryd, Morten Hulvej Rod. Rygeforebyggelseskampagner målrettet unge. Et litteraturstudie. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2016

2016
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Vinggaard Christensen, Knud Juel. Kræftplan IV. Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på kræftområdet til brug ved udarbejdelsen af Kræftplan IV. Statens Institut for Folkesundhed.

2014

2014
Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. Akut muokardieinfarkt. Dødelighed og overlevelse. Regionale sammenligninger. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
2014
Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. Middellevetid i kommuner og bydele. Sundhedsstyrelsen.

2013

2013
Michael Davidsen, Esben Meulengracht Flachs, Pia Vivian Pedersen, Knud Juel. Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark 1999 til 2011. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
2013
Michael Davidsen, Mette Bjerrum Koch, Knud Juel. Social ulighed i indlæggelser. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
2013
Esben Meulengracht Flachs, Mette Bjerrum Koch, Knud Juel. Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i tobaksprisen. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2012

2012
Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Knud Juel. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2010

2011
Mikkel Baadsgaard, Henrik Brønnum-Hansen. Stigende social ulighed i levetiden 2011. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2009

Knud Juel. Kræftdødelighed. 2009.
2009
Knud Juel, Michael Davidsen. Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

2008

2008
Ulla Arthur Hvidtfeldt, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Morten Grønbæk, Janne Schurmann Tolstrup. Alkoholforbrug i Danmark - kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. SIF.
2008
Møller H, Laursen B. Forebyggelse af ulykker - Notat til Forebyggelseskommissionen. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

2007

2007
Aarestrup AK, Due TD, og Kamper-Jørgensen F.. De kommunale sundhedspolitikker i Danmark – en kortlægning, oktober 2007. SIF, SDU.
2007
Juel K. Diabetes dødelighed i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed.
Davidsen M, Juel K, Kjøller M. Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 - arbejdsnotat. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
2007
Baadsgaard M, Brønnum-Hansen H. Tendens til stigende social ulighed i levetiden - Arbejdsnotat. AErådet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.
2007
Hansen AR, Kjøller M. Sundhed blandt etniske minoriteter. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2008. (SUSY-2005). Statens Institut for Folkesundhed.
Waldorff SB, Kristoffersen J. Nyhedsbrev om sundhedscentre - april 2007. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Davidsen M. Notat - Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - sitkprøvekonstruktion, opnåelse, vægtning samt bortfald og konsekvenser af dette. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.

2006

Nyhedsbrev om sundhedscentre - september 2006. .
2006
Kamper-Jørgensen F. Hesse U.. Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning - omfang, befolkningens vurderinger. Statens Institut for Folkesundhed.
2006
Pedersen CP, Dahl-Petersen I, Bjerregaard P. Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland. Direktoratet for Sundhed, Grøndlands Hjemmestyre, Statens Institut for Folkesundhed.
2006
Rasmussen NK, Curtis T. Status for viden vedr. social ulighed i sundhed og effektive forebyggelsesmetoder i relation hertil. Statens Institut for Folkesundhed.
Rasmussen S. Incidens og dødelighed efter blodprop i hjertet i danske amter 2003-2005. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Riegels M, Jørgensen TS, Hansen SG, Curtis T. Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Hornnes J, Christensen A, Hesse U. Arbejdsnotat: Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
SIF. Udvalgte projekter på SIF med fokus på effekt af forebyggelse. Notat til Sundhedsministeriet 2. juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Waldorff SB, Kristoffersen J, Curtis T. Sundhedscentre i kommunerne: Statusnotat om målgrupper, organisering og typer. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Lyng N. Evaluering af modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse. Delresultater fra første dataindsamling - et arbejdsnotat. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

2005

2005
Zimmerman E, Ekholm O, Curtis T.. Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed.
Juel K. Engholm G, Storm H. Registerundersøgelse af dødelighed og kræftforekomst blandt Thulearbejdere, 2005. Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, 2005.
Zimmermann E, Ekholm O, Curtis T. Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark. Statens Institut For Folkesundhed, 2005.
Juel K. Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Schläger D, Rasmussen NK, Kjøller M. Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter- en litteraturgennemgang. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Kjøller M, Brønnum-Hansen H, Hesse U, Jacobsen R, Nielsen KG. Helbredsstatus blandt erhvervsaktive, efterlønsmodtagere og førtidspensionister. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
 
Redigeret: 04.01.07