Vold og seksuelle krænkelser

Rapporten kortlægger omfanget, karakteren og udviklingen af fysisk vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.

 

Derudover undersøger rapporten uønskede digitale seksuelle erfaringer blandt unge og konsekvenserne heraf. 

 
 
Forfatter: Laura Deen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sanne Pagh Møller, Bjarne Laursen
Udgiver: Stastens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2018
Bestillingsnr.: 
Pris: