Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Health communication. When seriously ill patients have dependent children

Denne ph.d.-afhandling fokuserer på, hvordan sundhedspersonale kommunikerer med alvorligt syge patienter om deres hjemmeboende børn. Tidligere forskning peger på, at sundhedspersonalet ofte undgår at tale med alvorligt syge patienter om det at være alvorligt syg og have forældreansvar for børn under 18 år. Det er vist, at børn med alvorligt syge forældre har øget risiko for at udvikle traumer og psykiske problemer senere i livet, og at de er afhængige af voksnes støtte for at mindske disse konsekvenser. Patienterne er ofte usikre på, hvordan de skal støtte deres børn i sygdomsforløbet.

 

Afhandlingen inkluderer sundhedspersonalets og patienternes perspektiver angående: 1) hvilke barrierer sundhedspersonalet har for at adressere emnet børn som pårørende, 2) hvordan den medicinske kontekst påvirker opfattelser af børn som pårørende og udfordringer i kommunikationen om børn, og 3) hvilke erfaringer patienterne har med at tale med sundhedspersonalet om deres børn.

 
 
Forfatter: Annemarie Dencker
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Kræftens Bekæmpelse
År: 2018
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 08.05.18