Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030. KOL og type 2 diabetes.

Formålet med rapporten er i form af forskellige fremskrivningsscenarier for både direkte og indirekte mål for sygeligheden at estimere den antalsmæssige sygdomsudvikling frem til 2030 for sygdommene kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes, som begge er sygdomme af stor betydning for folkesundheden i Danmark. Ved de antalsmæssige fremskrivninger belyses betydningen af såvel den sygdomsmæssige som af den demografiske udvikling.

 

Undersøgelsen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet.

 
 
Forfatter: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Lau Caspar Thygesen, Michael Davidsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 21.06.17