Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Dansk Hjerteregisters årsberetning 2016

Størstedelen af de patienter, der registreres i Dansk Hjerteregister, lider af iskæmisk hjertesygdom; en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark. Registeret omfatter også patienter med hjerteklapsygdom. De invasive procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten for patienterne, men kan i sig selv være forbundet med risiko.

 

Årsberetning 2016 er udformet efter de gældende krav til årsberetninger fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram. Årsberetning 2016 bidrager med en samling tabeller og figurer, som afrapporterer kvalitetsindikatorer og standarder for indgrebene. Rapporten er årsrapporten for 2016.

 

Registeret er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet, og finansieres af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet.

 

 
 
Forfatter: Lene Mia von Kappelgaard, Michael Davidsen, Gunnar Gislason
Udgiver: Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed
År: 2017
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 28.06.17