Skolebørnsundersøgelsen 2014

I 2014 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 9. gang.

 

4.500 elever i femte, syvende og niende klasse fra skoler i hele Danmark har deltaget i undersøgelsen, som gennemføres hver fjerde år.

 

Undersøgelsens fund er i rapporten opdelt i følgende overordnede temaer:

 

  • Helbred
  • Mental sundhed
  • Sociale relationer
  • Sundhedsadfærd
  • Skoletrivsel
  • Social ulighed

Hvert af disse temaer er igen opdelt i en lang række undertemaer.

 

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) i Verdenssundhedsorganisationen WHO's regi. Det overordnede formål med HBSC er at øge indsigten i unge menneskers helbred, trivsel og sundhedsadfærd – med udgangspunkt i den sociale kontekst de lever i.
 
Se tidligere rapporter på www.HBSC.dk

 
 
Forfatter: Mette Rasmussen, Trine Pagh Pedersen, Pernille Due (red)
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 
Pris: