Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

For mental sundhed - et nyt perspektiv

Eksperter har i årevis peget på det nødvendige i at prioritere og investere i mental sundhed. Alt for mange danskere bliver ramt af stress, angst eller depression, og allerede i år 2020 forventes psykiske lidelser at udgøre den største sygdomsbyrde på verdensplan.

 

Denne bog argumenterer for, hvorfor mental sundhedsfremme er den rigtige vej at gå, og kommer samtidig med et forskningsbaseret bud på, hvordan man konkret kan arbejde med mental sundhedsfremme på individ- og samfundsniveau.

 

Bogen er delt i to dele. I første del, For mental sundhed - et nyt perspektiv, skrevet af Vibeke Koushede, gives en introduktion til begreberne sundhed, salutogenese, sundhedsfremme, mental sundhed og mental sundhedsfremme.

 

Bogens anden del, ABC for mental sundhed - fra retorik til handling, skrevet af Line Nielsen og Vibeke Koushede, er en uddybende eksemplificering af, hvordan man i praksis kan arbejde med mental sundhedsfremme.

 
 
Forfatter: Vibeke Koushede
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2015
Bestillingsnr.: 2015-02
Pris: 100 kr. + moms og ekspeditionsgebyr
 
Redigeret: 03.05.16