Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 - og udviklingen siden 1987

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har i 1987, 1994, 2000, 2005 og 2010 gennemført nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og sygelighed (SUSY-undersøgelserne). Rapporten beskriver resultaterne af den femte sundheds- og sygelighedsundersøgelse, der blev gennemført i 2010, og viser ligeledes udviklingen fra 1987 til 2010, hvor dette er muligt. 

 

Her på siden er det muligt at bestille trykte eksemplarer og kapitlerne kan downloades enkeltvis.

Rapporten er på 258 sider.

 

Sammenfatning

Sammenfatning

 

Kapitel 1. Baggrund, formål og metode 

Baggrund, formål og metode

 

Kapitel 2. Helbred og trivsel

2.1. Helbredsrealteret livskvalitet

2.2. Stress

2.3. Fysisk og mentalt helbred

2.4. Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.5. Tandstatus

 

Kapitel 3. Sygelighed

3.1. Langvarig sygdom

3.2. Specifikke sygdomme og lidelser

3.3. Smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage

3.4. Sygefravær

3.5. Ulykker

 

Kapitel 4. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 

4.1. Kontakt til praktiserende læge

4.2. Brug af medicin

4.3. Brug af forebyggende ordninger

4.4. Alternativ behandling

4.5. Genoptræning

 

Kapitel 5. Sundhedsadfærd 

5.1. Indsats for at bevare eller forbedre helbredet

5.2. Rygning

5.3. Alkoholforbrug

5.4. Kost

5.5. Fysisk aktivitet

5.6. Overvægt og undervægt

5.7. Illegale stoffer

 

Kapitel 6. Sociale relationer

6. Sociale relationer

 

Kapitel 7. Boligmiljø

7. Boligmiljø

 

Kapitel 8. Arbejdsmiljø

8. Arbejdsmiljø

 

Bilag

Bilag A. Klassifikation af udvalgte variable 

Bilag B. Statistiske tabeller 

 

 

Se også notatet om metode:

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

 

 
 
Forfatter: Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davisen, Knud Juel
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2012
Bestillingsnr.: 2012-03
Pris: 175 kr.+ moms og ekspeditionsgebyr
 
Redigeret: 03.05.16