Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Kærestevold i Danmark

- En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011.

 

Rapporten belyser ud fra en spørgeskemaundersøgelse i 2011 forekomsten og karakteren af fysisk, psykisk og seksuel vold i unges kæresteforhold og udsættelsen for vold generelt. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse gennemført af instituttet i 2007 og publiceret i 2008. Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen uddybes gennem en kvalitativ interviewundersøgelse blandt unge under uddannelse og påpeger, hvilke muligheder er er for forebyggelse af vold i unges parforhold. 

 
 
Forfatter: Rikke Plauborg, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Karin Helweg-Larsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2012
Bestillingsnr.: 2012-06
Pris: 75,- kr. + moms og ekspeditionsgebyr
 
Redigeret: 03.05.16