Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Hjerterehabilitering. Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital

Mere end 10.000 danskere rammes årligt af blodprop i hjertet, omkring 200.000 danskere lever med hjertesygdom, og en stor gruppe mennesker er i høj risiko for at udvikle sygdommen. Sygdommen er på trods af væsentligt forbedrede behandlingstilbud fortsat forbundet med store menneskelige omkostninger.

Der findes i dag dokumentation for, at integreret hjerterehabilitering forbedrer patienternes livskvalitet og mindsker sygeligheden og dødeligheden. Alligevel har kun hvert tredje sygehus tilbud om integreret hjerterehabilitering, og færre end 10% af landets hjertepatienter får tilbuddet.

Denne publikation er en praktisk vejledning i organisering og udbygning af et hospitalsbaseret hjerterehabiliteringsprogram. Den beskriver, hvordan arbejdet i dag er tilrettelagt i Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg Hospital, og leverer en række konkrete handleplaner og redskaber.

Målgruppen for bogen er sundhedsprofessionelle og sundhedsplanlæggere, som arbejder med hjerteområdet eller rehabiliteringsområdet.

Bogen er udarbejdet af Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital i samarbejde med Statens Institut for folkesundhed. Bogen og den tilhørende hjemmeside: www.hjerterehabilitering.dk er udarbejdet med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Klik her for at få adgang til pdf version af bogen

Hjerterehabiliteringen
Kardiologisk klinik Y
H:S Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Telefon 3531 6294
Telefax 3531 3982
Yreh@bbh.hosp.dk

 
 
Forfatter: Ann-Dorthe Zwisler, Lone Schou, Lotte Vind Sørensen
Udgiver: Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Medicinsk Center, H:S Bispebjerg Hospital, Statens Institut for Folkesundhed
År: 2003
Bestillingsnr.: 200308
Pris: Pris: Kr. 150,- (inkl. moms) + ekspeditionsgebyr kr. 50,-
 
Redigeret: 02.07.08