Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Miljøfaktorer i danskernes hverdag – med særligt fokus på boligmiljø. Resultater fra undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed i 2000

Befolkningens sundhed og sygelighed samt faktorer, der er af betydning for sundhedstilstanden, er undersøgt i 2000. Som et tema i denne undersøgelse er der analyseret for forekomst af en række potentielt sundhedsskadelige miljøfaktorer i danskerne hverdag, med særligt fokus på boligmiljø.

I denne rapport præsenteres resultaterne om miljøtemaet

 • Boligens type og størrelse
 • Boligforhold
 • Anvendelsen af boligen og adfærd af betydning for indemiljøet
 • Gener i boligen
 • Udsættelse for tobaksrøg
 • Belastninger fra trafik i nærmiljøet
 • Oplevelse af risiko for eget helbred ved forskellige
 • miljøforhold
 • Undersøgelsen er repræsentativ for voksne danskere

   
   
  Forfatter: Lis Keiding, Lars Gunnarsen, Nils Rosdahl, Mette Machon, Ralf Møller, Ole Valbjørn. Redaktør: Lis Keiding.
  Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut
  År: 2003
  Bestillingsnr.: 200303
  Pris: 100 kr. + moms og ekspeditionsgebyr
   
  Redigeret: 10.10.16