Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Unges trivsel år 2002: en undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen.

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført den hidtil mest omfattende danske undersøgelse af seksuelle overgreb i barndommen. Den er foretaget blandt elever i 9.-klasse og omfatter 6.000 15-16-årige fra hele landet, svarende til godt 10% af alle 9-klasses elever. Den er gennemført i foråret 2002 og offentliggjort i august 2002.

Resultaterne viser, at en betragtelig andel af de unge i barndommen har haft seksuelle erfaringer, der er strafbare efter dansk lovgivning, og at en mindre andel selv vurderer, at det drejede sig om seksuelle overgreb.

Der er markante sammenhænge mellem seksuelle overgreb og dårlig trivsel. Det drejer sig både om tristhed og om selvoplevet dårligt helbred og sygdom. Der er sammenhænge mellem seksuelle overgreb, utrygge opvækstvilkår og vold i familien.

De unge peger på en række årsager til, at voksne forgriber sig på børn, og muligheder for at forebygge overgreb og tidligt stoppe de overgreb, der sker.

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om en øget indsats mod seksuelle overgreb på børn. Denne indsats må baseres på en solid viden om omfanget, karakteren og følgevirkningerne af seksuelt misbrug af børn. Denne undersøgelse blandt unge har afdækket mange problemstillinger, som ikke tidligere har været belyst, og kan derved bidrage til en målrettet indsats mod seksuelt misbrug af børn.

Undersøgelsen er gennemført på anmodning af Socialministeriet.

 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen, Helmer Bøving Larsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2002
Bestillingsnr.: 200207
Pris: 75 kr. + moms og ekspeditionsgebyr
 
Redigeret: 03.05.16