Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Bøger/rapporter

Bøger og rapporter som SIF har udgivet eller udarbejdet i samarbejde med eller for andre.

2018

Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen. Sodavand, slik, chokolade og fastfood. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Anne Illemann Christensen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen. Materiale og metode. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Laura Deen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sanne Pagh Møller, Bjarne Laursen. Vold og seksuelle krænkelser. Stastens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Sanne Pagh Møller, Ditte Heering Holt, Teresa Holmberg. God træning mod slidgigt i Hvidovre Kommune. Slutevaluering 2018. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Nanna Ahlmark, Ivalu Sørensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm. SUSY UDSAT 2017. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og udviklingen siden 2007. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj, Anna Paldam Folker. Fra projekt til varig forbedring. Evaluering af implementeringen af Sikker Psykiatri. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Annemarie Dencker. Health communication. When seriously ill patients have dependent children. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Kræftens Bekæmpelse, 2018.
Vibeke Koushede. Mental sundhed til alle. ABC i teori og praksis. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Sanne Pagh Møller, Maja Bæksgaard Jørgensen, Michael Davidsen. Sund aldring. Udvikling fra 2010 til 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Christine Ingemann, Christina Viskum Lytken Larsen. Evaluering af Grønlands Sundhedsreform. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen. Danskernes Sundhed. Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Kia Kejlskov Egan, Janne Tolstrup. Fri Start. Effektiv rygestoprådgivning. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Christine Ingemann, Christina Viskum Lytken Larsen. Midtvejsevaluering af Inuuneritta II. Gennemført i 2017. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Siff Monrad Langkilde, Ditte Heering Holt. Strukturel forebyggelse af hjertesygdomme. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Sanne Pagh Møller, Ivalu Katajavaara Sørensen, Anne Illemann Christensen, Janne Schurmann Tolstrup. Risikofaktorer for udvalgte hjertesygdomme. Livsstil og psykosociale forhold. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Maja Bæksgaard Jørgensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen, Lone Prip Buhelt, Janne Schurmann Tolstrup. Leddegigt i Danmark. Nøgletal 2018. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Lars Iversen. Kampen for liv. Fem danske forebyggelsessucceser. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Anette Johansen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein. Forældre-barn relationen. Temarapport og årsrapport. Skoleåret 2016-2017. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.
Ida Nielsen Sølvhøj, Camilla Øst Cloos, Nanna Schneekloth Jarlstrup, Teresa Holmberg. Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2018.

2017

Ida Nielsen Sølvhøj og Anna Paldam Folker. Naturens Rige. Naturen som arena for mental sundhedsfremme på tværs i kommunerne. Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Susan I. Michelsen, Bjarne Laursen, Esben M. Flachs, Ida Voss, Pernille Due og Peter Uldall. Voksne med cerebral parese i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Anne Illemann Christensen, Veronica Pisinger, Christina Viskum Lytken Larsen, Janne Schurmann Tolstrup. Mental sundhed blandt unge. Resultater fra Ungdomsprofilen 2014. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Susan Andersen, Betina Bang Sørensen, Liselotte Ingholt. Trivsel, Fællesskab & Faglighed på erhvervsskoler. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Annette Kjær Ersbøll, Marie Skov Kristensen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Nanna Ahlmark. Evaluering af Sociolancen. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Marie Paldam Folker, Sigurd Lauridsen, Kim Mathiasen, Ellen Stenderup, Anna Paldam Folker. InterPsyk. Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark, COWI og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Sofie Weber Pant, Anette Johansen. Sundhedsplejerskers bemærkninger til sprog og kommunikation. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2015. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Maja Kring Schjørring, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod. Evaluering af I sikre hænder. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Leise Strøbæk, Michael Davidsen og Pia Vivian Pedersen. Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Registeropfølgning 2007-2015. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Lene Mia von Kappelgaard, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregisters årsberetning 2016. Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed, 2017.
Ida Holm Berner, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Rødvin, gulerødder og sociale relationer. Kræftramte borgeres sundhedsopfattelser. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Line Nielsen, Carsten Hinrichsen, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede. Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Nanna Ahlmark, Camilla Dindler. Mænd i København. Formativ procesevaluering af et peer-til-peer projekt for mænd i risiko for type 2-diabetes. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Lau Caspar Thygesen, Michael Davidsen. Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030. KOL og type 2 diabetes.. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Bjarne Laursen, Jonas Schaarup. Ulykker i Danmark 2015 opdelt på kommuner. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Christina Bjørk Petersen, Anders Reinhard Kieler, Maja Bæksgaard Jørgensen, Janne Schurmann Tolstrup, Teresa Holmberg, Morten Grønbæk. Kortlægning. Beskæftigelsesrettede indsatser med fysisk aktivitet for unge ledige under 30 år. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Gro Inge Lemcke Hansen, Sofie Mark Aarestrup, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod, Liselotte Ingholt. De unges stemmer. En pilotundersøgelse af brug af fremtidsworkshops på en erhvervsskole. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Camilla Gejl Pedersen, Michael Davidsen, Nanna Borup Johansen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup. Sundhedsadfærd og helbred blandt patienter med kontakt til hospital og almen praksis. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Camilla Gejl Pedersen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil. Roskilde Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Kia Kejlskov Egan, Veronica Sofie Clara Pisinger, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup. Rygevaner blandt gymnasie- og erhversskoleelever. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Maja Bæksgaard Jørgensen, Michael Davidsen, Janne Schurmann Tolstrup. De samfundsmæssige omkostninger ved muskel- og skeletlidelser i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Mette Marie Kristensen, Charlotte Meilstrup og Anna Paldam Folker. Trivsel i Folkeskolen. En behovsundersøgelse. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen (Dansk bidrag). Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU. RARHA, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Leise Strøbæk, Julie Thorning Ryd, Louise Eriksen, Emily Dibba White, Esben Meulengracht Flachs, Michael Davidsen, Knud Juel. Parkinson. Sygdomsbyrden i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Leise Strøbæk, Esben Meulengracht Flachs, Julie Thorning Ryd, Michael Davidsen, Louise Eriksen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Emily Dibba White, Knud Juel. Sygdomsbyrden i Danmark. Ulykker, selvskade og selvmord. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Carina Brixval Sjöberg, Anette Johansen, Mette Rasmussen, Pernille Due. Overvægt blandt børn i Region Hovedstaden i perioden 2002-2014. Databasen Børns Sundhed, Region Hovedstaden og Statens Institut for Folkesundhed, 2017.
Lene Kierkegaard, Janni Ammitzbøll, Stine Glenstrup Lauemøller, Kasper Arnskov Nielsen, Pernille Due. Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i regioner og kommuner. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Lotus Sofie Bast, Pernille Due, Anette Andersen. X:IT - en rygeforebyggende indsats i folkeskolen. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Vibeke Koushede, Knud Juel. Betydning af dårlig mental sundhed for helbred og socialt liv. En analyse af registerdata fra Sundhedsprofilen 2010. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2017.
Anette Johansen og Bjørn E. Holstein. Bemærkninger til mad og måltider. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Anna Paldam Folker, Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj, Sara Flint, Amalie Oxholm Kusier & Morten Hulvej Rod. Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Analyse af personcases, oplevelser og evalueringer. Statens Institut for Folkesundhed, 2017.

2016

Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sofie Weber Pant, Kathrine Hytten, Knud Juel, Morten Hulvej Rod. Skal det første ord komme fra patienten? Opsporing og støtte til voldsramte gennem kontakt til den alment praktiserende læge. Statens Institut for Folkesundhed, 2016.
Liselotte Ingholt, Morten Hulvej Rod, Teresa Holmberg, Abirami Srivarathan, Henriette Knold Rossau, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Socialdifferentieret hjerterehabilitering i praksis. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Knud Juel, Ola Ekholm. Alkohol i Danmark 2015. Vaner, skader på andre og holdninger. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Bjarne Laursen, Knud Juel. Druknedødsfald i Danmark 2001-2014 - og udviklingen 1970-2014. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Louise Eriksen, Michael Davidsen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Julie Thorning Ryd, Leise Strøbæk, Emily Dibba White, Jan Sørensen, Knud Juel. Sygdomsbyrden i Danmark. Risikofaktorer. 2016. Sundhedsstyrelsen, 2016.
Ida Høgstedt Danquah, Stine Kloster, Janne Schurmann Tolstrup. Take a Stand! En indsats til at reducere siddetiden for kontoransatte. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Ida Høgstedt Danquah, Sofie Smedegaard Skov, Bo Rytkjær Callesen, Ida Voss, Christina Bjørk Petersen, Janne Schurmann Tolstrup. Validering af spørgsmål om fysisk aktivitet og siddetid. Til brug for national monitorering. Statens Institut for Folkesundhed, 2016.
Katrine Bindesbøl Holm Johansen. Seksuel vold. Opfattelser og holdninger til strafbarhed og anmeldelse blandt unge. Statens Institut for Folkesundhed, 2016.
Cengiz Özcan, Jonas Vive, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregister. Årsberetning 2015. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Dansk Hjerteregister, 2016.
Anette Johansen, Camilla Krogh, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein. Amning. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2014. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Anne Illemann Christensen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Seksuel sundhed. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Genoptræning. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Nanna Ahlmark, Oskar Norrhäll, Pernille Hartvig Jensen, Camilla Dindler. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker. En sammenfatning af udvalgt litteratur. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Solveig Forberg Axelsen, Malene Kubstrup Nelausen, Carina Sjöberg Brixval, Pernille Due, Vibeke Koushede. Sårbare forældres brug og udbytte af Nyfødt - Forberedelse til fødsel og familie. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Sofie Hammelsvang, Line Nielsen, Vibeke Koushede. Guide til selvhjælp. En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Stine Schou Mikkelsen, Anne Illemann Christensen, Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil Københavns Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Brug af medicin. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 . Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Inger Katrine Dahl-Petersen, Christina Viskum Lytken Larsen, Nina Odgaard Nielsen, Marit Eika Jørgensen, Peter Bjerregaard. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014. Levevilkår, livsstil og helbred. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Anne Illemann Christensen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Funktionsniveau blandt 60-årige og derover. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Anne Illemann Christensen, Maj Bekker-Jeppesen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Knud Juel. Variationer i deltagelsesprocenter i Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Anne Vinggaard Christensen, Michael Davidsen, Nina Føns Johnsen, Knud Juel. Vægtøgning i den danske befolkning 1994-2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Nanna Ahlmark, Marie Broholm-Jørgensen. Procesevaluering af Sund for livet. En sundhedsintervention på Indvandrer Kvindecentret. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Nanna Schneekloth Christiansen, Teresa Holmberg, Katia Keglberg Hærvig, Anne Illemann Christensen, Morten Hulvej Rod. Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015. Udvikling i arbejdet fra 2013-2015. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Bjarne Laursen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Ulykker. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016.

2015

Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Illegale stoffer - Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2015.
Anette Johansen og Bjørn E. Holstein. Allergi hos indskolingsbørn. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/2015. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen, Michael Davidsen. Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Maria Fridh, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Martin Lindström, Mathias Grahn, Ola Ekholm, Maria Rosvall, Birgit Modén. "Øresundhed". Folkhälsorapport 2015. Skåne og Sjælland. Region Skåne og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Vibeke Koushede. For mental sundhed - et nyt perspektiv. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Bjarne Laursen, Knud Juel. LGBT-sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Maja Kring Schjørring, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Mænd og mænd imellem: Mænd og kommunal kræftrehabilitering – evaluering af tre indsatser målrettet mænd. Deltagernes perspektiver. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2015.
Anne Vinggaard Christensen, Michael Davidsen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Knud Juel. Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Søvn - resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Sara Fokdal Lehn, Inge Jekes, Henriette Knold Rossau, Ann-Dorthe Zwisler, Lau Caspar Thygesen. Opfølgende Hjemmebesøg i Region Sjælland. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Region Sjælland, 2015.
Pia Vivian Pedersen, Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Når man har sagt A, må man også sige B. Om social ulighed i kræftrehabilitering. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Anette Johansen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein. Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel. Databasen Børns Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Esben Meulengracht Flachs, Louise Eriksen, Mette Bjerrum Koch, Julie Thorning Ryd, Emily Dibba, Lise Skov-Ettrup, Knud Juel. Sygdomsbyrden i Danmark. Sygdomme. Sundhedsstyrelsen, 2015.
Nanna Ahlmark. Forandring gennem åndedræt. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Pernille Bendtsen, Stine Schou Mikkelsen, Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofilen 2014. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe Zwisler, Morten Hulvej Rod, Teresa Holmberg. Livet med en hjertesygdom. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Cengiz Özcan, Jonas Vive, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2014. Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Sofie Weber Pant, Anette Johansen, Bjørn Holstein. Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2013. Databasen Børns Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Mette Rasmussen, Trine Pagh Pedersen, Pernille Due (red). Skolebørnsundersøgelsen 2014. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Tandstatus. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Henriette Knold Rossau, Inge Jekes, Lau Caspar Thygesen, Ann-Dorthe Zwisler. Alment praktiserende lægers holdning til Opfølgende Hjemmebesøg efter ændring af screeningprocedurer. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel. Sodavand, kager og fastfood. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.
Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Alternativ behandling. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Materiale og metode. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.

2014

Anette Johansen, Stine Glenstrup Lauemøller. Årsberetning om børn født i 2012. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Anette Johansen, Stine Glenstrup Lauemøller. Bilag til rapport om Årsberetning om børn født i 2012. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann Pedersen, Ditte Heering Holt, Teresa Holmberg, Anne Illemann Christensen, Morten Hulvej Rod. Kortlægning - Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Boligmiljø. Resultater fra SUSY 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen. Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere. KORA, 2014.
Cecilia Petrine Pedersen, Camilla Gohr, Ingelise Olsen. Som ringe i vandet. Bedre Børneliv og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Pia Vivian Pedersen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Ola Ekholm, Knud Juel. Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod. Implementering af kliniske retningslinjer i kommunerne. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Line Zinckernagel, Carolina Malta Hansen, Fredrik Folke, Christian Torp-Pedersen, Annette Kjær Ersbøll, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolen. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Gentofte Hospital, 2014.
Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Vi mænd, kræft og rehabilitering. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Sara Fokdal Lehn, Morten Hulvej Rod, Lau Caspar Thygesen, Ann-Dorthe Zwisler. Implementering af Opfølgende Hjemmebesøg. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Anette Johansen og Bjørn E. Holstein. Gråd, uro og spiseproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker. Statens Institut for Folkesundhed, 2014.
Lene Mia von Kappelgaard, Kristina Thomassen, Cengiz Özcan, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2013. Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Anette Johansen og Bjørn Holstein. Årsberetning - om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Sanne Ellegaard Jørgensen, Maria Svendsen, Bjørn Holstein. Børns trivsel ved indskoling - temarapport om børn indskolingsundersøgt i 2012-2013. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Stine Schou Mikkelsen, Janne Tolstrup, Ulrik Becker. Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Pia Vivian Pedersen, Liselotte Ingholt, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Disciplin og dedikation. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Sudan Ishøy Michelsen, Knud Juel. Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall, Knud Juel. Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Bjarne Laursen, Knud Juel. Vold i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Line Zinckernagel, Morten Hulvej Rod, Ann-Dorthe Zwisler, Teresa Friis-Holmberg. Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen, 2014.
Mette Bjerrum Kock, Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Knud Juel. Hjertekarsygdomme i 2011. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen, 2014.
Nina Føns Johnson, Mette Bjerurm Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. De samfundsmæssige omkostninger ved artrose. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2014.
Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Pia Vivian Pedersen, Knud Juel. Danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2013. Sundhedsstyrelsen, 2014.
Karin Helweg-Larsen, Rikke Plauborg. De usynlige følger af kærestevold. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.
Jens Troelsen, Lars Breum Christiansen, Mette Toftager, Else Olesen, Betina Højgaard, Anne Brøcker, Stinne Aaløkke Ballegaard, Lone Grøn, Louise Ladegaard, Thomas Tjørnelund Nielsen, Brian Linke. Space - rum til fysisk aktivitet. Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet, 2014.
Anders Arnfred, Pia Vivian Pedersen, Maria Holst Algren, Knud Juel. Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013.

2013

Inger Dahl-Petersen. Physical activity pattern and its relation to glucose metabolism in Greenland. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Signe Boe Rayce, Sanne Ellegaard Jørgensen og Bjørn E. Holstein. Søvnproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker. Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Region Hovedstaden, 2013.
Teresa Friis-Holmbeg, Anne Illemann Christensen, Line Zinkernagel, Lars Skytte Petersen og Morten Hulvej Rod. Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, KL og Sundhedsstyrelsen, 2013.
Pernille Bendtsen. Adolescent alcohol use: The role of family, school, community and country. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013.
Marie Eliasen, Morten Hulvej Rod og Janne S. Tolstrup. Jo mere alkohol desto sjovere - passer det ?. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012+2013.
Teresa Friis-Holmberg. Phalangeal BMD Measurement as a Method for Risk Evaluation in Fracture Prevention. 2013.
Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen, Peter Bjerregaard. Ingen børn skal vokse op i fattigdom. MIO og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Sanne Ellegaard Jørgensen, Signe Boe Rayce, Bjørn E. Holstein. Årsberetning om børn født i 2011. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Esben Meulengracht Flachs. Construction of a Health Impact Assessment Model- with applications to smoking and air pollution. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Henriette Knold Rossau, Lotte Helmark, Ann-Dorthe Zwisler. Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland. Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Region Sjælland, 2013.
Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg-Larsen. Druknedødsfald i Danmark, 2001-2011 - og udviklingen 1970-2011. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013.
Lene Mia von Kappelgaard, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2012. Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Pia Vivian Pedersen. Marginal health. Social relations, health and well-being among socially marginalized people in Denmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Sanne Ellegaard Jørgensen, Signe Boe Rayce, Carina Sjöberg Brixval, Anne Maj Denbæk, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein. Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden, 2013.
Sanne Ellegaard Jørgensen, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein. Årsberetning om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011/12. Statens Institut for Folkesundhed, 2013.
Michael Davidsen, Pia Vivian Pedersen, Maria Holst, Knud Juel. Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark 2007-2012. Rådet for Socialt Udsatte, 2013.
Lise Skov-Ettrup, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Janne Tolstrup, Ulrik Becker. Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Knud Juel, Mette Bjerrum Koch. Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Maria Svendsen, Carina Sjöberg Brixval og Bjørn E. Holstein. Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Karin Helweg-Larsen. Stalking i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Cecilia Petrine Pedersen og Peter Bjerregaard. Det svære ungdomsliv. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.
Rikke Plauborg og Karin Helweg-Larsen. Partnervold mod mænd i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013.

2012

Pia Vivian Pedersen, Maria Holst, Michael Davidsen, Knud Juel. SUSY Udsat 2012. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Lene Mia von Kappelgaard, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler. Dansk Hjerteregisters årsberetning 2011. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Mathilde Vinther-Larsen. Epidemiological studies on adolescents and alcohol. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Rikke Plauborg, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Karin Helweg-Larsen. Kærestevold i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Karin Helweg-Larsen. Vold i nære relationer. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Nanna Bjerg Eskildsen, Dan Biwas, Nanna Ahlmark. Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Stine Kloster, Janne Schurmann Tolstrup. Alkoholbehandling i kommunerne 2012. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Marie Eliasen, Lise Skov-Ettrup, Anne Hjøllund Christiansen, Marie Grønkjær Pedersen, Stine Schou Mikkelsen, Morten Grønbæk, Trine Flensborg-Madsen, Ulrik Becker. Alkohol, rygning og postoperative komplikationer. Sundhedsstyrelsen, 2012.
Carina Sjöberg Brixval, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein. Årsberetning om børn født i 2010 -databasen børns sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Maria Svendsen, Carina Sjöberg Brixval, Bjørn E. Holstein og Styregruppen for Databasen Børns Sundhed. Sundhedsplejerskens vurdering af mors psykiske tilstand. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Maria Holst, Michael Davidsen, Knud Juel. Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen siden 2000. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg Larsen. Druknedødsfald i Danmark 2001-2010 - og udviklingen 1970-2010. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davisen, Knud Juel. Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 - og udviklingen siden 1987. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Hanne Møller, Mathilde Damm, Bjarne Laursen. Ulykker i Danmark 1990-2009. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
Carina Sjöberg Brixval, Maria Svendsen, Bjørn E. Holstein. Motoriske vanskeligheder- Sundhedsplejerskernes undersøgelser af motorik ved indskolingen. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012.
Redaktører: Birgit Niclasen og Peter Bjerregaard. Folkesundhed blandt skolebørn. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.

2011

Tina Birgitte Hansen, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler. Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2010. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Kasper Norman og Astrid Blom. Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Anni Brit Sternhagen Nielsen, Peter Bjerregaard. Sygdom og sundhedsvæsen - befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Ola Ekholm og Knud Juel. National Sundhedsprofil Unge 2011. Sundhedsstyrelsen, 2011.
Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup, Line Nielsen. Procesevaluering 2010-2011: Indsats til fremme af elevers psykiske trivsel. Psykiatrifonden og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Christina Bæksted, Charlotte Riebeling Meilstrup, Line Nielsen. Projekt Optur: Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Rikke Plauborg og Karin Helweg-Larsen. Evaluering af mandecentrene -En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Schurmann Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen og Ulrik Becker. Alkohol livsstil og helbred - en screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk. TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Peter Bjerregaard, Inger Katrine Dahl-Petersen. Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq 2010. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Susan Andersen, Karin Helweg-Larsen, Karin Sten Madsen, Mette Volsing, Lene Johannesson. Vold gør sårbar - Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Anne Maj Christensen, Carina Sjöberg Brixval, Maria Svendsen, Bjarne Laursen og Bjørn E. Holstein. Årsrapport for børn født i 2008 og 2009 fra Databasen Børns Sundhed: Amning i 14 kommuner. Styregruppen for Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, 2011., 2011.
Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg-Larsen. Druknedødsfald i Danmark 2001-2009 - og udviklingen 1970-2009. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Camilla Gohr og Anne Sofie Bæk-Sørensen. Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre. TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Jørgen Videbæk, Lisbeth Vestergaard Andersen og Joan Bentzen. Dansk Hjertestatistik 2010. Hjerteforeningen i samarbejde med SIF, 2011.
Mette Rasmussen og Pernille Due (redaktører). Skolebørnsundersøgelsen 2010. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.
Janni Ammitzbøll. Screening for psykosocial udvikling og funktion. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Bjørn E. Holstein, Mogens Trab Damsgaard, Pia Wichmann Henriksen, Charlotte Kjær, Charlotte Meilstrup, Malene Kubstrup Nelausen, Line Nielsen, Signe Boe Rayce og Pernille Due. Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige. Sundhedsstyrelsen, 2011.
Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Stig Eiberg Hansen, Maria Holst og Knud Juel. Den Nationale Sundhedsprofil 2010 - Hvordan har du det?. Sundhedsstyrelsen, 2011.
Kaper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due, Astrid Blom. Patientrettet forebyggelse i kommunerne. TrygFondens Forbyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Peter Bjerregaard. Inuit Health in Transition - Greenland survey 2005-2010. Population sample and survey methods.. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Grønlands selvstyre, 2011.

2010

Peter Bjerregaard. Inuit Health in Transition Greenland Survey 2005-2009. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2010.
Peter Bjerregaard og Ea Cecilie Aidt. Levevilkår, livsstil og helbred - Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Grønlands Selvstyre., 2010.
Karin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen, Henrik Brønnum-Hansen. Voldens pris - Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder. Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Kirsten Hanehøj, Lene von Kappelgaard, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler. Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2009. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2010.
Morten Hulvej Rod. Forebyggelsens momenter - En antropologisk analyse af evidens og etik i tiltag rettet mod unges brug af alkohol. 2010.
Line Nielsen, Charlotte Meilstrup, Malene Kubstrup Nelausen, Bjørn Holstein. Fremme af psykisk trivsel blandt skoleelever - Projektbeskrivelse for Optur 2010-2011. SIF, 2010.
Karin Helweg-Larsen. Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2010.
Helene Nordahl Jensen, Bjørn E. Holstein. Sundhed og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og etniske danskere i 5., 7. og 9. klasse. 2010.
Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg-Larsen. Druknedødsfald i Danmark, 2001-2008 - og udviklingen 1970-2008. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2010.
Susan I. Michelsen, Esben M. Flachs, Pernille Due, Peter Uldall. Børn med cerebral parese i Danmark. 2010.
2010
Karin Helweg-Larsen, Susan Andersen, Rikke Plauborg. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Stinne Mølgård, Janne Tolstrup, Niels Peter Mortensen, Ulrik Becker, Anette Søgaard Nielsen. Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. 2010.
Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Mette Kjøller, Knud Juel. Mental sundhed blandt voksne danskere. Sundhedsstyrelsen, 2010.
Knud Juel, Michael Davidsen, Pia Vivian Pedersen, Tine Curtis. Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet. Rådet for Socialt Udsatte, 2010.

2009

Anne Illemann Christensen, Maria Severin, Teresa Holmberg, Louise Eriksen, Mette Toftager, Anna Zachariassen, Ola Ekholm, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk, Tine Curtis. KRAM-undersøgelsen i tal og billeder. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelsen og Trygfonden smba., 2009.
Anne Illemann Christensen og Knud Juel. Lighed i sundhed, aktiv vej til styrke. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2009.
Pedersen CH, Norman K, Christensen S, Skov LR og Curtis T. 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet. Sund By Netværket, 2009.
Mette Juhl. Physical exercise during pregnancy and reproductive outcomes. Københavns Universitet, 2009.
Finn Kamper-Jørgensen, Mette Kjøller, Mette Toftager. Den sunde by. SIF for By- og Landskabsstyrelsen, 2009.
Helle Wallach Kildemoes, Kirten Hanehøj, Marie Kruse, Michael Davidsen, Steen Z. Abildstrøm. Dansk Hjerteregister årsberetning 2008. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2009.
Brønnum-Hansen H et al. The 21st REVES conference - Reducing gaps in health expectancy. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2009.
Helweg-Larsen K, Davidsen M, Laursen B, Andersen S. Slidgigt Forekomst og risikofaktorer - udviklingen i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009.
Anne Mette Hornbek Toft, Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg-Larsen. Druknedødsfald i Danmark, 2001-2006 - og udviklingen 1970-2006. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2009.
Karin Helweg-Larsen, Nina Maria Schütt, Helmer Bøving Larsen. Unges trivsel år 2008. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2009.
Knud Juel, Esben Meulengracht Flachs, Kirsten Hanehøj, Lau Caspar Thygesen, Mia Sadowa Frederiksen, Mette Kjøller. Kviksølv og helbred - En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger. Statens Institut for Folkesundhed, 2009.
Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk, Morten Hulvej Rod. Ludomanibehandling på Majorgården. SIF forlag, 2009.
Anette Johansen, Louise Norman Jespersen, Michael Davidsen, Susan Ishøy Michelsen, Camilla Schmidt Morgen, Karin Helweg-Larsen, Anne-Marie Nybo Andersen, Laust Mortensen, Mette Juhl, Pernille Due. Danske børns sundhed og sygelighed. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2009.
Pia Vivian Pedersen. Dårligt liv - dårligt helbred. Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed. Rådet for Socialt Udsatte, 2009.

2008

Trine Flensborg Madsen. Alcohol Use Disorders - in relation to Alcohol Consumption, Psychiatric Co-morbidity, and Suicide. 2008.
Louise Kristiansen, Ola Ekholm, Morten Grønbæk, Janne Schurmann Tolstrup. Alkohol i Danmark - Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2008.
Cueto HT, Bæk-Sørensen AS, Aarestrup AK. Kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter - organisering, samarbejde og forankring. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Sund By Netværket, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2008.
Bratbjerg S, Grew J. Rygestopkursus i socialpsykiatrien - erfaringer fra et pilotprojekt i Tønder Kommune. Statens Institut for Folkesndhed, Syddansk Universitet, 2008.
Hansson LN, Vinther-Larsen M. Unges hverdag. 2008.
Andersen S, Helweg-Larsen K. Børns fysiske aktiviteter i skole og fritid - Er socialt udsatte børn fysisk inaktive og har det betydning for deres helbred og trivsel?. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2008.
Nissen NK, Rasmussen S. 2008 HjerteStatistik - Fokus på køn og social forskelle. Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2008.
Laursen B, Møller H, Laursen MH. Ulykkesprofil for Gladsaxe Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2008.
Tina Drud Due, Susanne Boch Waldorff, Anne Kristine Aarestup, Bjarne Laursen, Tine Curtis. Sundhedscentre i Danmark - organisering og samarbejdsrelationer. Statens Institut for Folkesundhed, 2008.
Schütt NM, Frederiksen ML, Helweg-Larsen K. Dating violence in Denmark - English summary A nationwide survey of prevalence, character and consequences of exposure to violence among 16-24 year-olds. 2008.
Redaktører: Peter Bjerregaard og Inger Katrine Dahl-Petersen. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 - Levevilkår, livsstil og helbred. SIF Forlaget, 2008.
Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen. Unge og kærestevold i Danmark. En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med Minister for Ligestilling, 2008.
Abildstrøm SZ, Andersen S, Hvelplund A, Rasmussen S, Kruse M. Dansk Hjerteregister - årsberetning 2007. Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed, 2008.
Karin Helweg-Larsen, Marie Louise Frederiksen. Vold mod mænd i Danmark - Omfang og karakter - 2008. Minister for Ligestilling og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2008.
Pedersen PV, Christensen AI, Hesse U, Curtis T. SUSY UDSAT - Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007. Rådet for Socialt Udsatte, 2007.
Redigeret af Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgensen F. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.

2007

Anders Blædel Gottlieb Hansen, Heidi Theresa Cueto, Anne Sofie Bæk-Sørensen, Tine Curtis. Midtvejsevaluering af kommunale rygestop og tobaksforebyggelsesprojekter. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
Nielsen L, Vinther-Larsen m, Nielsen NR, Grønbæk M. Stress blandt unge. Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risk factors and public health in Denmark - Summary report. National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, 2007.
Johansen, A.; Holstein, B.E.; Nybo-Andersen, A.M. og 16 andre. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
Hansen ABG, Grønbæk M. Litteraturgennemgang til redegørelse om heroinordination. Statens Institut for Folkesundhed; Syddansk Universitet, 2007.
Michelsen SI, Kastanje M, Flachs EM, Søndergaard G, Biering-Sørensen S, Madsen M, Andersen AMN. Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis. Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
Biering-Sørensen S, Holst M, Honnens de Lichtenberg T, Christensen AI, Hesse U. Sundhed i Kolding 2007. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Kolding Kommune, 2007.
Christensen AI, Bjørk C, Pedersen CH, Hesse U. Sundhedsprofil for Roskilde 2007. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Roskilde Kommune, 2007.
Helweg-Larsen K, Frederiksen ML. Mænds vold mod Kvinder. Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007. Minister for Ligestilling, Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Abilstrøm SZ, Rasmussen S, Frederiksen ML, Kruse M. Dansk Hjerteregister DHR - årsberetning 2006. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Bjerregaard P, Holm AL, Olesen I, Schnor O, Niclasen B. Ivaaq - the Greenland Inuit child cohort: a preliminary report. 2007.
Frederiksen ML, Vinther-Larsen M, Helweg-Larsen K. Voldsudsættelse blandt 14-16-årige i Danmark. Øger alkohol risikoen?. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Grene A. Center for Alkoholforskning 2006/07. Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret?. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Christensen AI, Bjørk C, Hesse U. Sundhed i Slagelse - 2006. Statens Institut for Folkesundhed, Slagelse Kommune, Syddansk Universitet, 2007.
Hesse U, Hornnes J, Biering-Sørensen S, Christensen AI. Sundhed i Odsherred - 2006. Statens Institut for Folkesundhed, Odsherred Kommune, Syddansk Universitet, 2007.
Nielsen NR. Psychological stress and risk of hormone-dependent cancers. University of California, 2007.
Helweg-Larsen K, Kastrup M, Baez A, Flachs EM. Etniske forskelle -psykiatrisk behandling. 2007.
Helweg-Larsen K, Flachs EM, Kastrup M,. Psykisk Trivsel. Psykisk Sygdom. Etniske forskelle blandt unge i Danmark . Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Laursen B, Møller H, Frederiksen ML, Helweg-Larsen K.. Sundhedsregistre og befolknings-undersøgelser i Danmark - til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen. Sundhedsstyrelsen, 2007.
Biering-Sørensen S, Christensen AI, Hornnes J, Hesse U. Sundhed i Helsingør. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Helsingør Kommune, 2007.
Line Nielsen, Tine Curtis, Morten Grønbæk, Naja Rod Nielsen. Forebyggelse og behandling af stress i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Christensen A.I. Hornnes J. Biering-Sørensen S. Hesse U. Sundhed i Ballerup. Ballerup Kommune og Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Sundaram V. Violence Victimisations as a gender-specific process. Statens Institut for Folkesundhed, 2007.
Nielsen B, Nielsen AS. Kvalitetsudvikling af ambulant behandling for alkoholmisbrugere. Fyns Amt, 2007.
Simonsen MK, Christensen AI, Hesse U, Davidsen M, Bjerregaard P, Diderichsen F, Faber MT, Kristoffersen J, Curtis T. Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed. Rådet for Socialt Udsatte, 2007.
Hansen AR, Kjøller M. Sundhed blandt etniske minoriteter - Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2007.
Sundhedspolitiske ministererindringer. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

2006

Hvidtfeldt UA, Vinter-Larsen M, Bjørk C, Thygesen LC, Grønbæk M. Ældre og alkohol - Sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og alkoholstorforbrug. Statens Institut for Folkesundhed, Socialministeriet - Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, 2006.
Tolstrup J.S. Alcohol Drinking Patterns - Genetic predictors and associations with coronary heart disease, obesity and mortality. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Nielsen A.S. et al. Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, 2006.
Abildstrøm S.Z., Rasmussen S., Kruse M., Madsen M.. Dansk Hjerteregister. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Riegels M., Larsen-Vinther M., Jørgensen T.S., Curtis T., Grønbæk M.. Evakuering af Tackling - sundhed, selvværd og samvær. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Johansen A., Lyng N., Flachs E.M., Andersen AM.N.. Evaluering af Modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse fase 2 - Teknisk rapport. Statens Institut for Folkesundhed, Fyns Amt, 2006.
Johansen A., Lyng N., Flachs E.M., Andersen AM.N.. Evaluering af Modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse fase 2 - Undersøgelsen i hovedtræk. Statens Institut for Folkesundhed, Fyns Amt, 2006.
Bjørk C,Vinter-Larsen M, Hvidtfeldt UA, Thygesen LC, Grønbæk M. Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til 2003. Statens Institut for Folkesundhed, Socialministeriet - Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, 2006.
Bjerregaard P. (red.). Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Screening af unge idrætsudøvere i Danmark - Kan tilfælde af pludselig hjertedød forebygges?. Dansk Cardiologisk Selskab, 2006.
Mehlbye J, Hammershøi A, red. Seksuelle overgreb mod børn og unge: En antologi om forebyggelse og behandling.. akf forlaget, 2006.
Kristoffersen J, Laursen B, Curtis T.. Sund By Netværkets forebyggende indsats mod hjemme- og fritidsulykker 1998-2005. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Soja AMB. The DANSUK study - Intensified comprehensive cardiac rehabilitation in patients with glucose intolerance. Bispebjerg University Hospital, 2006.
Arntzen A, Mortensen LH, Cnattingius S, Gissler M, Andersen A-MN. Trends in social indicators in the Nordic countries, 1980-2002. Copenhagen: National Institute of Public Health, 2006.
Laursen B, Møller H, Veloso AG. Ulykkesprofil for Ballerup Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2006.
Curtis T. et al. Unges trivsel i Grønland 2004. Forlaget Atuagkat, 2006.
Spørgeskema til skoler vedr. Børn, Mad og Bevægelse. Med randfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Zwisler AD, Nissen NK, Madsen M. Hjerterehabilitering - en medicinsk teknologivurdering. Evidens for litteraturen og DANREHAB-forsøget. København: Sundhedsstyrelsen, 2006.
Grene A. Statens Institut for Folkesundhed 1950-2006. Finn Kamper-Jørgensen 1981-2006. Jubilæum. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Gudex C. Ekstern evaluering af Center for Alkoholforskning. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Jørgensen MH, Curtis T. Afrapportering: Horsens Kommunes Akuttilbud for alkoholmisbrugere. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Laursen B, Terp Nielsen L, Haudrup Christensen P, Møller H, Frimodt-Møller B. Børneulykker i Danmark. 2006.
Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Interviewskema med svarfordelinger. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Hesse U, Illemann Christensen A, Hornes J. Sundhed i Allerød 2006. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Arntzen A, Mortensen LH, Cnattingius S, Gissler M, Nybo Andersen A-M. Norchase: Nordic Collaborative project on health and social inequality in early life. National Institute of Public Health, 2006.
Grene A. Center for Alkoholforskning 2005/06. Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret?. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Hansen AR. Etniske minoriteters sundhed: litteraturdatabase. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Kristoffersen J, Curtis T.. Beretning Sund By Netværket 2002-2005: aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Helweg-Larsen K, Larsen HB. Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Videbæk J, Rasmussen S, Madsen M. Hjertestatistik for nye kommuner og regioner. Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Jørgensen MH, Riegels M, Hesse U, Grønbæk M. Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Michelsen SI. Social consequences of cerebral palsy. Ph.D. thesis. National Institute of Public Health, 2006.
Helweg-Larsen K, Hermansen TS, Andersen A-MN. Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser: Forslag til fremtidig opdatering af misdannelsesregistreringen. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Statens Institut for Folkesundhed. Modelspørgeskema. Kommunal sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Statens Institut for Folkesundhed. Kommunal sundhedsprofil. Vejledning til modelspørgeskema. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Helweg-Larsen K. Redaktør. Selvmord i Danmark. Markant fald, men stigende antal selvmordsforsøg - Hvorfor?. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Lissau I, Hesse U, Juhl M, Davidsen M. Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Spørgeskema til skoler vedr. børn, mad og bevægelse - med svarfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Spørgeskema til børnehaver vedr. børn, mad og bevægelse - med svarfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. børn, mad og bevægelse - med svarfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

2005

Jensen MK. Whole-grain intake and biological markers of atherogenesis. Speciale. Københavns Universitet, 2005.
Grene A. Center for Alkoholforskning 2004/05. Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret?. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Laursen B, Nielsen JW, Frimodt-Møller B, Kejs AMT, Madsen M. Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker. Analyse baseret på sammenligning mellem Ulykkesregisteret og Landspatientregisteret på fem udvalgte sygehuse for perioden 1998-2000. Statens Institut For Folkesundhed, 2005.
Arbejdsgruppe under Hjertefølgegruppen. Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom i Danmark. KAG, PCI, by-pass- og klap-kirurgi. Sundhedsstyrelsen, 2005.
Lyng N, Poulsen J. Udvikling og evaluering af en sundhedspædagogisk gruppeorienteret indsats: Statens Institut for Folkesundheds bidrag til Forskningsprogrammet om social arv. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Lissau I, Pietrobelli A, Flodmark C-E, Moreno L red. New insights and consequences 2005 European Childhood Obesity Group (ECOG) International Workshop. Int J Obes Relat Metab Disord 2005;29(suppl. 2), 2005.
Mette Juhl, Camilla Schmidt Morgen, Anne-Marie Nybo Andersen. Kortlægning af de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005.
Nørby H, Curtis T. Illoqarfiq Peqqissoq - Et projekt om livskvalitet og sundhed i Qasigiannguit. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Carsjö K, Erikson R, Hogstedt C, Kamper-Jørgensen F, Källestål C. red. A status report on Swedish public health research: history, inventory and international evaluation. Scand J Public Health 2005;33:(Suppl. 65).
Karina Friis, Ola Ekholm, Yrsa Andersen Hundrup. Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Establishing a rapid response mechanism within the Injury prevention programme: a pilot study. Final report. Institut de veille sanitaire, 2005.
Dansgaard B. Værd at vide om børnesikkerhed 0-15 år. Komiteen for Sundhedsoplysning, 2005.
Marie Louise Bistrup, Finn Kamper-Jørgensen. Sundhedskonsekvensvurderinger. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Karina Christensen, Christina Bjørk, Mathilde Vinter-Larsen, Ellen Løkkegaard, Morten Grønbæk. Otte folkesygdomme - forekomst og udvikling.. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Anne Grene. Center for Alkoholforskning: hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret?. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Vedsted P, Olesen F, Hollnagel H, Bro F, Kamper-Jørgensen F. Almen lægepraksis i Danmark - Almen praksis i sundhedstjenesten, om funktion, love, administration og udvikling. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2005.
Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Anders Munck. Folkesygdomme i almen praksis: Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering. Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Dansk hjerteregister - årsberetning 2003-2004. Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Marit Eika Jørgensen, Mette Rosenlund. National monitorering af den officielle anbefaling om fysisk aktivitet. Statens Institut for Folkesundhed, 2005.
Statens Institut for Folkesundhed. Evaluering af Modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse. Teknisk rapport. Statens Institut for Folkesundhed, Fyns Amt, 2005.
Statens Institut for Folkesundhed. 2204 Evaluering af Modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse - Undersøgelsen i hovedtræk. Statens Institut for Folkesundhed, Fyns Amt, 2005.

2004

Helweg-Larsen K. Hun er syg, Han er sund - Tror de. En rapport om kønsforskelle i sygdom og sundhed. 2004.
Pedersen MU, Vind L, Milter M, Grønbæk M. Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige. Statens Institut for Folkesundhed, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet og Center for Alkoholforskning, 2004.
Det fysiske aktive sygehus. Definition og strategi for implementering. Sekretariat for Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark, 2004.
Zwisler AD. Cardiac Rehabilitation. A survey on implementation in Denmark and presentation of a local model. National Institute of Public Health, 2004.
Videbaek J, Madsen M, red. Hjertestatistik 2004. Heart statistics. Hjerteforeningen, Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse. Mænds vold mod kvinder: omfang karakter og indsats mod vold. Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet, Statens Institut for Folkesundhed, Minister for Ligestilling, 2004.
Bjerregaard P. Folkesundhed i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Davidsen M, Ekholm O, Hesse U, Sanderson D, Rasmussen NK. Analysis of data on disability from national surveys in the EU. Statistical report to EUROSTAT. National Institute of Public Health, 2004.
Sanderson D, Ekholm O, Hesse B, Rasmussen NK. 2158 Analysis of data on health-related restrictions in occupational activity and employment from the European Labour Force Survey. Final report. National Institute of Public Health, 2004.
Helweg-Larsen K, Larsen HB, red.. Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Hvor langt er vi nået?. Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb mod børn, 2004.
Johansen D. Analysing the consequences of total alcohol intake and beverage type. National Institute of Public Health, 2004.
Jørgensen ME. Glucose intolerance and its relation to cardiovascular risk factors among Greenland Inuit. The Greenland Population Study. Steno Diabetes Center, Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Charlotte Reinhardt Pedersen. Parents labour market participation and children's health and well-being - in the five Nordic countries in 1996 and the change fra 1984 to 1996. Statens Institut For Folkesundhed, 2004.
Anne Grene. Center for Alkoholforskning, 2003/04 . Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Statens Institut for Folkesundhed. Årsrapport 2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Knud Juel. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år: Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
Kamper-Jørgensen F, Eriksson C, Starfield B, Ahlbom.A., Andersen PK, Jensen UJ, Cullen MC. Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. The Research Council of Norway, 2004.
Kamper-Jørgensen F, Smith U, Nilsson L-G, Ahlbom.A., Meri S, von Knorring A-L, Gudex C. Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. Joint Committee Report: Structural issues arising from the panel evaluations. The Research Council of Norway, 2004.
Kamper-Jørgensen F, Arber S, Berkman L, Machenbach J, Rosenstock L, Teperi J. International evaluation of Swedish public health research. Swedish Council for Working Life and Social Research, Swedish National Institute of Public Health, 2004.
Kruse M, Helweg-Larsen K. Kønsforskelle i sygdom og sundhed. Ministeren for Ligestilling, 2004.
Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2004. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

2003

Kim Moesgaard Iburg. Examination of health status measurement along different dimensions and comparability across population groups. Evidence from Denmark, Greenland and USA. Ph.d.. National Institute of Public Health, 2003.
Bjerregaard P, editor. Kalaallit Nunaanni Naartuersittarneq. Grønlands Hjemmestyre. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, 2003.
The EUROCISS Working Group Mette Madsen indgår i The EUROCISS Working Group. EUROCISS cardiovascular indicators surveillance set: Final report. 2003.
Poulsen J. Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme - i relation til kost og fysisk aktivitet. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Mikkelsen MR, Rasmussen NK. Brugernes vurdering af diætistrådgivning i Åbybro, Brovst og Fjenrritslev. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Mikkelsen MR, Rasmussen NK. Brugernes vurdering af Sund Bys individuelle kostvejledning. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Kristensen MV, Jensen LG, Rasmussen NK. Træning under sundhedsaftalerne. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Gennemgang / evaluering af sundhedsfremme og forebyggelse i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
En borgerundersøgelse. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Klinker C, Rasmussen NK. En brugerundersøgelse. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Ann-Dorthe Zwisler, Lone Schou, Lotte Vind Sørensen. Hjerterehabilitering. Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Medicinsk Center, H:S Bispebjerg Hospital, Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Lene Terp Nielsen, Pia Haudrup Christensen . Børneulykker: Risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering - et litteraturstudie. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Helweg-Larsen K, Andersen S, Nielsen UB, Madsen M. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21. århundrede. Statens Institut for Folkesundhed og Ministeriet for Ligestilling, 2003.
Laursen K, Lange S, Bjerregaard P. Sundheds- og behovsprofil blandt ældre i Qasigiannguit: at være gammel i Qasigiannguit. Qasigiannguit, 2003.
Helweg-Larsen K. Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt: den aktuelle forekomst og forebyggelse. Kulturministeriet, 2003.
Klinker C, Ekholm O, Kjøller M. Sundhedsprofil for Sønderjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Klinker C, Hesse U, Rasmussen NK. Trivsel- og Sundhedsfremmeundersøgelse på Bispebjerg Hospital. Teknisk rapport. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Poulsen J. Sund By Netværket: borgerinddragelse i Sund By Netværket. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Rasmussen NK, Fridberg T, Nielsen J, editors. Sustainable social and health development in the Nordic countries: statistics on the proposed for indicators. The Nordic-Social-Statistical Committee (NOSOSCO) and the Nordic-Medico-Statistical Committee (NOMESCO), 2003.
Ploug N, editor. Vidensopsamling om social arv: Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv. Socialministeriet, 2003.
Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
A disease-based comparison of health systems: what is best and at what cost. Paris: OECD, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Søren Rasmussen har bidraget, 2003.
Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2002. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Inge Lynge, Povl Munk-Jørgensen, Amalie Lynge Pedersen, Gert Mulvad, Peter Bjerregaard. Psykisk helbred hos patienter i Grønlands sundhedsvæsen. Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Afd. for Psykiatrisk Demografi, 2003.
Curtis T, Poulsen BK. Den særlige indsats for børn og unge ittoqqortoormit 2001-2003: en rapport om aktiviteterne og overvejelser om målopfyldelse. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Helweg-Larsen K, Sundaram V, Heiskanen M, Piispa M. The development and implementation of questions on violence in national health surveys in Denmark and Finland: a comparative study under the DAPHNE program 2000-3000. National Institute of Public Health, Finlands Statistics, 2003.
Kamper-Jørgensen F, Almind G, editors. Forebyggende sundhedsarbejde: baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder. 4. udg. Munksgaard Danmark, 2003.
Grene A. Center for Alkoholforskning 2002/2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Mundt K, Jensen M, Kann A et al. editors. editors. Alkohol - forebyggelse på Sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital, 2003.
Knud Juel og Martin Døssing. KOL i Danmark. Sygdommen der hver dag koster 10 danskere livet . Statens Institut for Folkesundhed, 2003.
Lis Keiding, Lars Gunnarsen, Nils Rosdahl, Mette Machon, Ralf Møller, Ole Valbjørn. Redaktør: Lis Keiding. . Miljøfaktorer i danskernes hverdag – med særligt fokus på boligmiljø. Resultater fra undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed i 2000. Statens Institut for Folkesundhed, By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut, 2003.
Madsen M, Kjøller M, Rasmussen S. Kvinder og hjertesundhed: en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder. Hjerteforeningen, Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

2002

Mette Waaddegaard. Risk behaviour related to eating disorders among Danish adolescents. National Institute of Public Health, 2002.
Nielsen A. Sundhedsvæsenet og det etniske minoriteter. Aalborg: Akademiet for Migrations studier i Danmark, 2002.
Karin Helweg-Larsen, Helmer Bøving Larsen. Unges trivsel år 2002: en undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen.. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Frimodt-Møller B, Nectoux M. Coding Manual V2000 for Home and Leisure Accidents. ISS Database version 2002. National Institute of Public Health, 2002.
Marie Louise Bistrup, main editor. Lis Keiding, co-editor. Children and noise: prevention of adverse effects. National Institute of Public Health, 2002.
Wall S, Emmelin M, editors Finn Kamper-Jørgensen er med-redaktør. Editorials published 2000-2001. 2002.
Laursen B, Frimodt-Møller B, Møller H, Johansen AMT. Årsrapport for Ulykkesregisteret 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
udarbejdet af en projektgruppe i Sundhedsstyrelsen CfEoMT. Leddegigt: medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2002.
Christensen P, O'Brien M, editors. Children in the city: home, neighbourhood and community. London: RouthledgeFalmer, 2002.
Laursen B, Møller H, Johansen AMT, Frimodt-Møller B. Årsrapport for Ulykkesregisteret 2001: skadestuekontakter registreret på fem skadestuer. Staten Institut for Folkesundhed, 2002.
Rigby M, Köhler L, editors. Child health indicators of life and development (child). Report to the European Commission, 2002.
Krasnik A, Rasmussen NK, editors. Reducing social inequalities in health - evidence, policy and practice. Basingstoke: Taylor & Francis, 2002.
Nørlev J. Denmark's network of healthy cities: annual report 2001. National Institute of Public Health, 2002.
Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Rosthøj S, Andersen PK, Abildstrøm S. SAS macros for estimation of the cummulative incidence functions based on a COX regression model for competing risk survival data. Department of Biostatistics, Institute of Public Health, University of Copenhagen, 2002.
Nørlev J. Sund By Netværket. Årsberetning 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Mette Rønsager. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse 1800-1930. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Fridh M, Nørlev J, Lövkvist H, Moss UH, Östergren PO, Rasmussen NK. Om Sundhed och ohälsa kring sundet. Rapport 2002. Statens Institut for Folkesundhed, Avdelingen för socialmedicin Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2002.
Christiansen T, Lauridsen J, Kamper-Jørgensen F. Demand for private health insurance and demand for health care by privately and non-privately insured in Denmark. Odense: Institute of Public Health, Health Economics Research Unit, University of Southern Denmark, 2002.
Christensen U. Sclerosepatienters vurdering af ophold på sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Burniat W, Cole T, Lissau I et al. editors. editors. Child and adolescent obesity: causes and consequences, prevention and management. Cambridge University Press, 2002.
Helweg-Larsen K, Sundaram V, Mulder S, Raboni R, Stone D. Data collection on intentional injuries. National Institute of Public Health, 2002.
Mette Waaddegaard. Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder. Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen, 2002.
Mette Kjøller og Niels Kr Rasmussen. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987.. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Statens Institut for Folkesundhed, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Virksomhedsregnskab 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Lissau I, Hesse U. Spørgeskema med randfordelinger vedrørende skoler og SFO/fritidshjem om Børn, Mad og Måltider i Nordjyllands Amt. Staten Institut for Folkesundhed, 2002.
Christoffersen MN, Poulsen HD, Nielsen A. Risk factors for adolescents' attempted suicide: a prospective register based study of the Danish birth cohort born 1966. SIF, 2002.
Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2002. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
Videbæk J, Madsen M. Hjertestatistik 2000-2001. Heart statistics. Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

2001

Tine Curtis. Kommunikation mellem læge og patient i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Hundrup Andersen, Yrsa. Livsstil og risikofaktorer for osteoporose hos sygeplejersker, der har valgt substitution med kvindelige kønshormoner. Ph.d.. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Bloemhoff A. Data Dictionary for Minimum Data Sets on Injuries. Amsterdam: Consumer Safety Institute, 2001.
Bloemhoff A. Development of Minimum Data Sets on Injuries: Background report. Amsterdam: Consumer Safety Institute, 2001.
Nectoux M, Frimodt-Møller B, Bauer R, Darlot J-P, Mugnier C. Etablissement et développement d'outils de Data Mining et d'aide à la decision sur les données issues des accidents domestique et de loisirs, dans le cadre du Programme précention des blessures. Rapport final. Paris: BIOSTA, 2001.
Bjerregaard P, editor. Abort i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed og Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 2001.
Brandrup-Lukanow A, Djebbah C, Ladjali M et al. editors. editors. Workshop on violence against women living in situations of armed conflicts. In preparation for the International Conference: The role of health professionals in adressing violence against women. Copenhagen: WHO, ISS, 2001.
Nørlev J. Københavnernes sundhed, bydele: Københavns Kommunes sundhedsprofiler. Planlægning- og Forebyggelseskontoret, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Selvadministreret spørgeskema. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Interviewskema med svarfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Marie Louise Bistrup, red.. Health effects of noise on children and perception of the risk of noise. National Institute of Public Health, 2001.
Kunst AE, Mackenbach JP, EU Working Group on Socio-economic Inequalities in Health. Monitoring socio-economic inequalities in health in the European Union: guidelines and illustrations. A report for the Health Monitoring Program of the European Commission. Erasmus University Rotterdam, 2001.
Brønnum-Hansen H, Rasmussen S, Stenager E, Koch-Henriksen N. Rapport fra det danske scleroseregister. December 2001. Det Danske Scleroseregister, 2001.
Poulsen J, Rasmussen NK. Forsøgs- og udviklingsprojekter rettet mod socialt og sundhedsmæssigt udsatte grupper - en erfaringsopsamling. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Ina K. Borup og Anne Nielsen. Tværfaglige grupper i kommunerne om børn og unge med særlige behov - erfaringer fra fem kommuner. . Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Kamper-Jørgensen F. The Danish Government Programme on Public Health and Health Promotion 1999-2008. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen. European Centre for Health Policy, Brussels, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Sundhet och ohälsa kring sundet. Förändring av medellivslängd under de senasta 15 åren. Lund: Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.
National Institute of Public Health. Health in the Øresund Region. Report nr. 2. Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Om sundhed og ohälsa kring sundet. Rapport nr. 2. Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.
Jeppesen KJ, Nielsen A. Tosprogede småbørn i Danmark: Rapport nr. 4 fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. Socialforskningsinstituttet, 2001.
Inge Lissau, Henrik Thoning, Jytte Poulsen, Niels Kr. Rasmussen / National Institute of Public Health. Copenhagen Municipality's Health Profile 2000. National Institute of Public Health, 2001.
Mette Kjøller & Jette Nygaard Jensen. Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge? Behandling af børn med ørelidelser. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Paludan M, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Brønderslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Bonde GF, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Dronninglund Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Murman P, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Egtved Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Bro PV, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Haderslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Hansen T, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hadsten Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Dangaard K, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Helle Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Christiansen L, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hillerød Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Pedersen K-I, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hvidovre Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Christensen P, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hvorslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i København Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Bünger EH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Rønde Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Nielsen K, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Sejlflod Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Skive Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Holst-Pedersen M, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Skovbo Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Madsen NB, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Solrød Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Bendtzen P, Pescettini H, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Stevns Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Telling G, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Sundeved Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Lind EH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Tønder Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Bøcher H, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Suså Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Husfeldt V, Pedersen I, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Vissenbjerg Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Hansen FH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Vallø Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Lie H, Arnfred J, Fabild A, Jørgensen ÅK, Kier S, Kjær AM, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Århus Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Michelsen SI, Lindahl A, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Slangerup Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Anne Nielsen, Charlotte R. Pedersen, Mette Madsen. Børn og børnefamiliers sundhed og velfærd i Danmark - og udviklingen siden 1984. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Bistrup ML, editor. Children's living Conditions and Welfare. National Institute of Public Health, 2001.
Lissau I, Hesse U, Ekholm O, Rasmussen NK. Sundhedsprofil for ældre medborgere i Københavns kommune år 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Lissau I, Thonning H, Poulsen J, Rasmussen NK. Københavns Kommune Sundhedsprofil år 2000. Statens institut for Folkesundhed, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Virksomhedsregnskab 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
National Institute of Public Health. External evaluation of The National Institute of Public Health. National Institute of Public Health, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Ekstern evaluering af Statens Institut for Folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Petersen T, Nielsen A, Paludan M. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: diagnoser ved udskolingsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.
Nørlev J. Denmark's network of healthy cities. Annual Report 2000. National Institute of Public Health, 2001.
Nørlev J. Sund By Netværket. Årsberetning 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

2000

Statens Institut for Folkesundhed. Sund By Netværket. Struktur, indsats- og procesevaluering. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Henrik Thoning. Graphical models in epidemiology. Ph.d. afhandling. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Lissau I, Thoning H, Poulsen J, Rasmussen NK. Københavns Kommunes sundhedsprofil 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Tove Petersen, Anne Nielsen, Margrethe Paludan, Søren Rasmussen. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Jørgensen T. Treatment of gallstone patients: a health technology assessment. Danish Institute for Health Technology Assessment; National Institute of Public Health, 2000.
Inge Lissau, Jytte Poulsen. En landsdækkende undersøgelse af vilkår og rammer for mad og måltider i skoler og fritidshjem / SFO. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Karin Helweg-Larsen. Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Birthe Frimodt-Møller, Hanne Møller, Anne Mette Tranberg Johansen, Marie Kruse, Henning Bay-Nielsen. Ulykker 1990-1999 - tal, trends og temaer. Rapport om ulykker i Danmark, baseret på Ulykkesregisterets skadestuedata. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Sadana R, Mathers CD, Lopez AD, Murray CJL, Iburg KM. Comparative analyses of more than 50 household surveys on health status. Geneva: World Health Organization, 2000.
Helweg-Larsen K, Pedersen BL, Pedersen AT, editors. Kvinder: køn, krop og kultur. Gyldendal, 2000.
Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 1999. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Lissau I. Notat om social ulighedsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Brønnum-Hansen H, Iburg KM, Andersen O, Sælan H, Lissau I, Rasmussen NK. Tabte gode leveår i København. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Statens Institut for Folkesundhed. Virksomhedsregnskab 1999. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Sigmund H, Madsen PB, editors. Influenzavaccination af ældre. Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, 2000.
Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
Statens Institut for Folkesundhed. DIKEs beretning 1998. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

1999

Christensen U, Rasmussen S. Sclerosepatienters vurdering af ophold på Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Statens Institut for Folkesundhed, 1999.
Mette Madsen og Niels Kristian Rasmussen indgik i ekspertgruppen om social arv. Social arv: en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden. Socialforskningsinstituttet, 1999. 164 s.
Canger T, Curtis T, Bjerregaard P. Health research in Greenland. A catalogue of projects 1999. Nuuk. INUSSUK - Artic Research Journal, 1999. 119 s.
Helweg-Larsen K, Madsen M. Womens health network. State of affairs, concepts, approaches, organizations in the women's health movement. Country report Denmark. Hannover. EWHNET, European women's health network, 1999. 38 s.
Lissau I, Poulsen J. Kommentarer og forklaring til skoleundersøgelsen for projektet børn, mad og måltider - samt randfordelingen. DIKE, 1999.
Lissau I, Poulsen J. Spørgeskema med randfordeling til skoler. København. DIKE, Sundhedsstyrelsen, 1999.
Helweg-Larsen K. Social arv - betydningen for graviditets forløb, fødselsvægt og spædbarnsdødelighed. Socialforskningsinstituttet, Arbejdspapir 18 om social arv. København 1999.
Rasmussen NK. Social arv, social ulighed i sundhed og hvad kan forebygges. Socialforskningsinstituttet, 1999.

1998

DIKE. Beretning 1997. DIKE, 1998.
Anne Nielsen, Harald R. Lie, Lis Keiding, Mette Madsen. Børns sundhed i Danmark. DIKE, 1998.
Gert Allan Nielsen. Gymnasie- & hf-elevers sundhedsvaner & livsstil 1996-97. Udsolgt. DIKE, 1998.
Ulla Christensen, Søren Rasmussen. Konsekvenser af ventetid til operation. DIKE, 1998.
DIKE og DSSAM. Lev dansk - dø ung - også i 90erne.. DIKE og Dansk Selskab for Samfundsmedicin, DIKE.
DIKE. Sund By Netværket. Baggrund, tilblivelse, udvikling. DIKE, 1998.
Niss Skov Nielsen. Sundhed og livsstil hos elever på ungdomsuddannelserne i Frederiksborg Amt. DIKE, 1998.

1997

Lis Keiding. Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark - og udviklingen 1987-1994. DIKE, 1997.
DIKE. Beretning 1992-1996. DIKE, 1997.
Ulla Christensen, Dea Klauber. Bruger- og patient tilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet 1990-94. DIKE, 1997.
DIKE. Danskernes sundhed mod år 2000. Sundhedsadfærd, Sundhedstilstand, Sygelighed, Dødelighed, Levekår. DIKE, 1997.
Tine Curtis, Kim Moesgaard Iburg, Peter Bjerregaard. Familie, børn og sundhed i Grønland. DIKE, 1997.
Grønlands Hjemmestyre. Forskningspolitisk redegørelse og handlingsplan 1998-2000. DIKE, 1997.
Ulla Christensen, Peter Bjerregaard. Greenland Medical Bibliography 1970-1995. DIKE, 1997.
Jens Hansen. Grønlandsk kost - en miljømedicinsk vurdering. DIKE og Direktoratet for Sundhed og Forskning, Nuuk, 1997.
Klaus Georg Hansen. Kalaalimernit. Rapport fra seminaret Den sociokulturelle og sundhedsmæssige betydning af kalaalimernit 6. og 7. maj 1997 i Nuuk. DIKE og Direktoratet for Sundhed og Forskning, Nuuk, 1997.
Monica Topp. Preterm birth and cerebral palsy. - A registerbased study.. DIKE, 1997.
Johan Michael Pedersen. Sundhedsadfærd blandt grønlandske skolebørn. DIKE, 1997.
Peter Bjerregaard, Hans Chr. Lynge, Inge Lynge, Frank Senderovitz. Sygdom og helbred i Grønland. DIKE og Landsstyreområdet for Sundhed, Miljø og Forskning, Nuuk, 1997.
Ulla Christensen, Martin Stausholm Knudsen, Birgitta Rudbeck. Ventetid til operation - evaluering af forsøgsordning med ventetidsgaranti. DIKE, 1997.

1996

DICE. DICE research projects 1992 - 1995. DIKE, 1996.
DIKE. DIKE's projekter 1992 - 1995. DIKE, 1996.
Knud Juel. Epidemiologiske aspekter ved Thulesagen. DIKE, 1996.
Tine Curtis, Peter Bjerregaard. Forskerseminar - Kangerlussuaq 19.-22. januar 1996. DIKE, 1996.
Mette Waaddegaard. Forståelsesmodel vedrørende unges spiseforstyrrelser. DIKE, 1996.
Nina Moss og Niels Kr. Rasmussen. Horsens sundhedsprofil. DIKE, 1996.
DIKE. Questionnaire for The Danish Health and Morbidity Survey 1994. DIKE, 1996.
Henrik Brønnum-Hansen. Simulations- og prognosemodeller. DIKE, 1996.
DIKE. Social ulighed, sundhed og sygdom Illustration af sammenhænge. UDSOLGT. DIKE, 1996.
DIKE. Spørgeskema til sundhed og sygelighed i Danmark 1994. DIKE, 1996.
Ulla Christensen, Peter Bjerregaard, Tine Curtis. Sundhedsvæsenet i Grønland. DIKE, 1996.
Finn Kamper-Jørgensen. Sygehusvæsenet mod år 2000. DIKE, 1996.
Mette Waaddegaard. Validering af et spørgeskema til undersøgelse af forekomsten af risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser i Danmark. DIKE, 1996.

1995

Lis Keiding, Finn Kamper-Jørgensen, Hilde Balling. Børn og allergi forskning og forebyggelse. DIKE, 1995.
Knud Juel og Elsebeth Lynge. Dødelighed og kræftforekomst blandt ansatte på Cheminova Agro. DIKE, 1995.
Tine Curtis og Peter Bjerregaard. Health Research in Greenland- a catalogue of projects. DIKE, 1995.
Tine Curtis, Peter Bjerregaard, Frank Senderovitz, Ulla Christensen og Tine Pars. Levevilkår, livsstil og helbred i Grønland. DIKE, 1995.
Peter Bjerregaard, Frank Senderovitz og Laila Ramlau-Hansen.. Mennesker og sundhed i Grønland. DIKE, 1995.
Niels kr. Rasmussen, Mette Kjøller og Lis Keiding.. Modelspørgeskema til undersøgelse af sundhed og sygelighed. Sådan svarede befolkningen i 1994.. DIKE, 1995.
Birgitte Brinck, Mette Kjøller og Niels Kr. Rasmussen, Lars Krogsgaard Thomsen. Muskel- og skeletsygdom i Danmark - forekomst og sygdomsadfærd. DIKE, 1995.
Henrik Brønnum-Hansen og Anette Sjøl. Preventmodellen for Danmark 1982-1991 Simulering af forebyggelsens effekt på dødeligheden. DIKE, 1995.
Mette Madsen, Tavs Folmer Andersen og Christian Roepstorff. Rates of Surgery in the Nordic Countries. DIKE, 1995.
Mette Kjøller, Niels Kr. Rasmussen, Lis Keiding, Hans Chr. Petersen, Gert Allan Nielsen. Sundhed og sygelighed i Danmark 1994 - og udviklingen siden 1987. DIKE, 1995.
Niels Kr. Rasmussen og Henrik Thoning. Sygefravær og livskvalitet, hos personer med forskellige sygdomme og brug af forskellige former for medicin.. DIKE, 1995.
 
Redigeret: 26.01.13