Samarbejde

Er du interesseret i et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed?

Vi tilbyder folkesundhedsvidenskabelig analyse

 

Statens Institut for Folkesundhed har en lang og stærk tradition for at lave forskningsbaserede projektopgaver for eksterne aktører, såsom patientforeninger, kommuner, regioner, interesseorganisationer og private firmaer.

 

Vi anser opgaver for eksterne parter som en vigtig del af vores virke som nationalt folkesundhedsinstitut.  

Opgavernes omfang og temaer inden for folkesundhedsvidenskab spænder vidt. Se vores udgivelser og rapporter her.

 

Vi lægger stor vægt på at opretholde en høj faglig standard og relevans. Vi vurderer derfor hver gang, om der er basis for at påtage os en specifik opgave ud fra tre kriterier:

 

  • Relevans – opgavens emne skal være af en sådan karakter, at den er interessant ud fra et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv og passer ind i SIFs forskningsstrategi
  • Kvalitet – opgaven skal kunne løses med høj faglig kvalitet 
  • Armslængde – Statens Institut for Folkesundhed skal have metodefrihed, åbenhed om alle resultater, ejerskab til data samt publiceringsret

 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os angående et muligt samarbejde.

 

Skriv til Anne Illemann Christensen