Om Statens Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed.

 

Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme.  

 

Statens Institut for Folkesundhed har nationale forpligtelser og har en særlig opgave med at bistå myndighederne med forskningsbaseret rådgivning og andre opgaver indenfor sundhedsforhold.

 

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

 

Instituttet står bag en stor del af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet i Odense og tilbyder derudover ph.d.-kurser til ph.d.-studerende.

 

Vi forsker blandt andet i:  

 

 Derudover har vi:

 

  • Center for Interventionsforskning, CFI, læs mere
  • Center for Sundhedsforskning i Grønland, læs mere 

Vi har også myndighedsbetjening og tilbyder:

 

Ledelse

 

Ledelsesgruppen består af direktøren, sekretariatschefen, to forskningschefer og en udviklingschef.

 

Medarbejdere

 

SIF har omkring 130 ansatte, der er fordelt på videnskabeligt personale samt teknisk og administrativt personale. Forskerne udgør en bred faglig vifte af læger, sygeplejersker, jordemødre, sociologer, antropologer, statistikere, kandidater i folkesundhedsvidenskab, human ernæring mv.