Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Center for Alkoholforskning

Alkohol og folkesundhed

Et stort alkoholforbrug er helbredsskadende og resulterer årligt i ca. 3000 dødsfald. Gennemsnitsforbruget i Danmark er højt, men også skævt fordelt således, at nogle få drikker rigtig meget.

 

Forskningens formål

At udføre sundheds- og samfundsvidenskabelig alkoholforskning på et højt videnskabeligt niveau. Forskningen anvender forskellige teoretiske og metodiske tilgange med udgangspunkt i epidemiologi, samfundsmedicin og antropologi. Forskningen er primært strategisk og anvendelsesorienteret, men omfatter også forskning af grundforskningskarakter, herunder udvikling af teori og metode. Data indsamles typisk ved spørgeskema- undersøgelser, kliniske undersøgelser og udtræk fra registre.

 

Center for Alkoholforskning forsker i fem hovedtemaer

Under hvert hovedtema er der en række forskningsprojekter  

  • Helbred og alkohol
  • Unge og alkohol
  • Graviditet og alkohol
  • Intervention over for alkoholstorforbrug
  • Alkoholmisbrug og afhængighed  

Forskningsstrategi

At være et nationalt førende forskningscenter inden for den folkesundhedsvidenskabelige alkoholforskning samt internationalt førende på det alkoholepidemiologiske område.

Resultatet af forskningen formidles i videnskabelige tidsskrifter, populærvidenskabelige publikationer, og anvendes i udredningsarbejde og i rådgivning af offentlige myndigheder. 

Kontakt

Strategisk leder:

Ulrik Becker, professor, overlæge, dr.med.

ulbe@si-folkesundhed.dk 

PAUSE

PAUSE er et stort internationalt forskningsprojekt om alkoholmisbrug forankret på SIF. læs mere 

Udgivelser om alkohol

Alkoholbehandling i kommunerne 2012

 

Alkohol i Danmark

Læs mere

 

Unges hverdag

Læs mere

 

Find flere publikationer under menupunkterne i venstre side.

 
Redigeret: 19.12.16