Hvordan har du det?

Hvordan har du det? er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom.

 

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte unge og voksne. Der inviteres ca. 300.000 personer i undersøgelsen.

 

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet i din digitale postkasse eller pr. brev.

 

De, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

 

Har du modtaget en invitation til undersøgelsen, kan du besvare spørgeskemaet ved at gå ind på www.svar2017.dk

 

Forbedrer danskernes sundhed og trivsel

 

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

 

Det er tredje gang den nationale undersøgelse gennemføres, og det betyder, at man kan følge udviklingen i danskernes sundhed fra 2010-2017.

 

Ved at se på udviklingen over tid får man et godt billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu.

 

Største befolkningsundersøgelse af sundhed i Danmark

 

Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark.

 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk.

Her kan man også se resultaterne fra de tidligere undersøgelser.

 

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.