Hvordan har du det?

Hvordan har du det? er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom.

 

Dataindsamlingen er afsluttet, og resultaterne offentliggøres i marts 2018.

 

Deltagerne i undersøgelsen var tilfældigt udvalgte unge og voksne. Der blev inviteret ca. 300.000 personer til at deltage i undersøgelsen.

 

Forbedrer danskernes sundhed og trivsel

 

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. 

 

Det er tredje gang den nationale undersøgelse gennemføres, og det betyder, at man kan følge udviklingen i danskernes sundhed fra 2010-2017.

 

Ved at se på udviklingen over tid får man et godt billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu.

 

Største befolkningsundersøgelse af sundhed i Danmark

 

Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark.

 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk.

Her kan man også se resultaterne fra de tidligere undersøgelser.

 

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.