Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

SUSY UDSAT

SUSY UDSAT er navnet på en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed udfører undersøgelsen for Rådet for Socialt Udsatte.

 

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er personer, der er socialt udsatte, herunder er udsat for hjemløshed, sindslidelse, stofmisbrug, alkoholmisbrug, prostitution eller andre alvorlige sociale problemer.

 

Undersøgelsen gennemføres fra maj til og med august 2017. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i 2007 og 2012, og det er hermed muligt at belyse udviklingen i socialt udsattes sundheds- og sygelighedstilstand fra 2007-2017. Undersøgelsen har desuden til formål at sammenligne sundheds- og sygelighedstilstanden mellem socialt udsatte personer og den øvrige danske befolkning. Dette kan gøres da vi kan sammenligne resultaterne i SUSY UDSAT med dem som fremstår i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen blandt befolkningen generelt.

 

Dataindsamlingen er baseret på en opsøgende tilgang. De socialt udsatte vil blive præsenteret for spørgeskemaet på de væresteder og institutioner, hvor de har deres daglige gang eller via de ansatte og frivillige, som de omgås, i social- og sundhedssektoren. Cirka 150 institutioner over hele Danmark har sagt ja til at bakke op om undersøgelsen.

 

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i en rapport i maj 2018.

 

Kontakt 

For yderligere spørgsmål, kontakt Nanna Ahlmark eller Ivalu Sørensen:

 

Telefon 6550 7777
E-mail susyudsat@si-folkesundhed.dk .

 

Forskere:

Nanna Ahlmark

Ivalu Sørensen

Ola Ekholm

Sara Flint (Studentermedhjælper)

 

 
Redigeret: 24.05.17