Grønland og arktisk sundhed

Formål for Center for Sundhedsforskning i Grønland

Centeret forsker i den grønlandske befolknings sundhed og sygelighed og i sundhedsvæsenets funktion, derudover gennemføres udredningsopgaver, evaluering og lokale sundhedsfremmeprojekter. Forskningen er centreret omkring et professorat i arktisk sundhed. Der er afdelinger i København og Nuuk.

 

Forskningen bygger på både sundhedsvidenskab, epidemiologi og sociologi.

 

Folkesundhed i Grønland

Centeret har tæt samarbejde med Departementet for Sundhed, Grønlands selvstyre, bl.a. om det grønlandske folkesundhedsprogram. En stor del af dokumentationen for programmet er gennem årene tilvejebragt af forskere på Statens Institut for Folkesundhed.