Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning

Center for Forskningsbaseret Rådgivning er organiseret på tværs af Statens Institut for Folkesundheds tre forskningsprogrammer.

 

Centerets funktion er at samle, koordinere og understøtte, at instituttets forskning på tværs indgår relevant i den forskningsbaserede myndighedsopgave og andre forskningsbaserede projektopgaver under centeret.

 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning har to typer af aktiviteter. Den ene er de aktiviteter, der ligger under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet, den anden er forskningsbaserede projektopgaver, der udføres for eksterne aktører.

 

Aktiviteter under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet

 

Rammeaftalen angiver rammerne for et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Sundheds- og Ældreministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening og beredskab inden for nærmere angivne faglige områder og opgaver.

 

Myndighedsbetjeningsopgaver består i forskning, monitorering, analyser og rådgivning på folkesundhedsområdet, deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg m.m. samt formidling af viden og resultater til myndigheder og offentlighed for eksempel via ”Ugens tal”, der er Statens Institut for Folkesundheds nyhedsbrev.

 

Aktiviteter for eksterne aktører

 

Statens Institut for Folkesundhed har en lang og stærk tradition for at lave forskningsbaserede projektopgaver for eksterne aktører, såsom patientforeninger, kommuner, regioner, interesseorganisationer og private firmaer.

 

Opgaverne er en vigtig del af instituttets virke som nationalt folkesundhedsinstitut, og opgavernes omfang og temaer inden for folkesundhedsvidenskab spænder vidt.

 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning tilbyder folkesundhedsvidenskabelige analyser af høj faglig standard og påtager sig specifikke opgaver ud fra tre kriterier; Relevans, Kvalitet og Armslængde.

 

Læs eventuelt mere om opgaver og kriterier her.
 
Redigeret: 23.02.16