Forskning

SIF forsker i

 

  • Befolkningens sundhedstilstand herunder;
    sygdom, dødelighed, risikofaktorer, konsekvenser af sygdom, helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, funktionsniveau, levevilkår og miljøets påvirkning
  • Forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende indsatser

Temaer

Til venstre på denne side ses nogle af de forskningstemaer, instituttet forsker i.   

 

 

Ph.d.-projekter på SIF 

Læs om de igangværende ph.d.-projekter på Statens Institut for Folkesundhed her.