Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Studiestræde 6

1455 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Hver femte elev i 10. klasse i folkeskolen ryger dagligt

(25. juni) Hver dag tænder omkring tyve procent af alle 10. klasseelever i folkeskolen for en cigaret.
Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er første gang, man har undersøgt 10. klasseelevernes rygevaner. 

Tidligere undersøgelser om rygning har koncentreret sig om yngre elever i folkeskolen, gymnasieelever og erhvervsskoleelever.

Læs mere

 

Flere mænd end kvinder får gode råd fra lægen om at ændre livsstil

(18. april) Der er tilsyneladende kønsforskel i lægekonsultationen. Mænd får i langt højere grad end kvinder råd af lægen om at drikke mindre alkohol eller tabe sig.

Det viser rapporten Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Blandt mænd, der drikker mere end højrisikogrænsen og har været hos egen læge inden for det seneste år, har omkring 19 procent modtaget råd fra lægen om at nedsætte alkoholforbruget. Hvad angår kvinder, der også drikker mere end højrisikogrænsen, har kun 8 procent fået samme råd. Der er også kønsforskel, når lægerne giver råd om vægttab til svært overvægtige personer.

Læs mere

 

Kortuddannede har flere risikofaktorer

Længden på éns uddannelse hænger sammen med mængden af usunde vaner.

Kortuddannede har flere usunde vaner end højtuddannede. Det vil sige, at kortuddannede i langt højere grad eksempelvis både spiser usundt, ryger, drikker for meget alkohol og bevæger sig for lidt.

Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

 

Vi bliver ældre og ældre men kan ikke regne med godt helbred i de ekstra leveår

(4. april) Middellevetiden stiger, men selvom vi lever længere, kan vi ikke regne med, at vi har et godt helbred i de ekstra leveår.

Især kvinder har fået flere skranteår, det vil sige år med dårligt helbred.

Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.
Læs mere 

 

Artikel gennemgår nationale politikker på rygeforbyggelsesområdet blandt unge

(22. marts) Hvad bliver der gjort i Danmark for at forebygge rygning blandt unge?

I en netop offentliggjort videnskabelig artikel gennemgås udvalgte nationale politikker på rygeforebyggelsesområdet. Det er tiltag såsom pris på tobak, forbud mod salg af tobak til unge og forbud mod tobaksreklamer.

En konklusion i artiklen er, at der er en række forskellige tiltag på nationalt plan for at forebygge rygning, men at der godt kunne gøres endnu mere, især hvis man ser på, hvad der gøres i for eksempel Norge og Australien.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten