Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Grund til bekymring over måltidsvaner hos hvert femte 0. klassesbarn

(18.) Sundhedsplejerskerne bekymrer sig om måltidsvanerne blandt tyve procent af alle børn i 0. klasse.

De små spiser eksempelvis ikke morgenmad, de for meget sukker og for lidt frugt og grønt, eller også er de kræsne.

Det fremgår af en ny rapport fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten bygger på sundhedsplejerskernes journaloplysninger fra over 5.600 børn, der gik i 0. klasse i skoleåret 2015-2016.

Læs mere 

 

Psykisk syge savner hjælp til at navigere i det offentlige system

(11. jan.) Psykisk syge oplever, at de ofte selv skal fungere som bindeled og eksempelvis sørge for, at behandlere og sagsbehandlere i region, kommune og praksissektor får kendskab til hinandens indsatser således, at de trækker i samme retning og understøtter deres helbredelse og mulighed for at deltage i samfundet.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten bygger på interviews med 15 personer, der har psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar sygdom, svær depression og angst, og som har mangeårig erfaring med forskellige typer af indsatser fra psykiatrien og det kommunale system.  

Læs mere

 

Nyt spørgeskema skal hjælpe personer med handicap eller kronisk sygdom til bedre livskvalitet

(4. jan.) Statens Institut for Folkesundhed er ved at udvikle et nyt spørgeskema, hvis formål er at belyse livskvaliteten hos kroniske syge og personer med handicap på tværs af alle handicaps og kronisk sygdomme.

Skemaet skal også bruges til at kortlægge målgruppens deltagelse i hverdagslivet, det vil for eksempel sige, om man deltager i aktiviteter, har kontakt med venner eller selv kan transportere sig rundt.

Alle med kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse opfodres til at besvare skemaet, som findes via linket her.

Læs mere 

 

Danske kvinder har nordisk rekord i antal nye kræfttilfælde

(21. dec.) Danske kvinder får oftere konstateret kræft end kvinder i Sverige, Norge og Finland.

Det viser et notat, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Sundhedsstyrelsen som del af et oplæg til regeringens udspil til Kræftplan IV.

Tallene stammer fra den nordiske cancer-database NORDCAN, og der er taget højde for befolkningernes størrelse og alderssammensætning.

Her fremgår det, at 653 ud af 100.00 danske kvinder i 2013 fik konstateret kræft. Det svarer til, at danske kvinder 26 procent oftere får konstateret kræft end medsøstrene i Finland og Sverige og 10 procent oftere end de norske kvinder.

Læs mere

 

Risiko for skrumpelever på trods af indlæggelse med åbenlyse alkoholproblemer

(14. dec.) Danskere, der enten indlægges på hospitalet eller kommer på skadestuen med et åbenlyst alkoholproblem, har stor risiko for senere hen at udvikle den livsfarlige sygdom skrumpelever. Hospitalet eller skadestuen følger nemlig ikke systematisk op på alkoholproblemet efter udskrivelsen.

Det er konklusionen af et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed og Rigshospitalet. Studiet er netop publiceret i det internationale, højt anerkendte tidsskrift Hepatology.

Studiet viser, at op til ti procent af patienter, der har været på hospitalet eller skadestuen med et åbenlyst alkoholproblem, udvikler skrumpelever inden for 15 år.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten