Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Ph.d.-forsvar om "sundhed på tværs"

(26. okt.) Ditte Heering Holt forsvarer sin ph.d.-afhandling den 21. november ved Center for Interventionsforskning under Statens Institut for Folkesundhed.

Afhandlingen handler om begrebet ”sundhed på tværs” i kommunerne.

I sin afhandling finder Ditte Heering Holt, at ideen om "sundhed på tværs" er konstrueret med tvetydige og potentielt modsatrettede værdier og rationaler for handling, som potentielt kan begrænse implementering.

Samtidig finder hun, at "sundhed" på tværs er konstrueret med en myte-lignende appel og taget for givet som den naturlige og nødvendige måde at organisere kommunal sundhedsfremme.

Se mere her

 

Omkring 2,5 procent af alle spædbørn er undervægtige

(26. okt.)  Undervægt: Cirka 2, 5 procent af alle babyer mellem seks og ti måneder vejer for lidt. Samtidig er der stor forskel på, hvor i landet de bor.

Det viser en undersøgelse fra Databasen Børns Sundhed.

Databasen er et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne i 32 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed. SDU.

Undersøgelsen omfatter 16.392 spædbørn, der er blevet mål og vejet af sundhedsplejerskerne.

Læs mere 

 

Ph.d.-forsvar om effektevaluering af en indsats rettet mod fælleskaber på erhvervsskoler

(24. okt.) Susan Andersen forsvarer sin ph.d.-afhandling den 1. november ved Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed.

I afhandlingen har Susan Andersen evalueret effekten af interventionen "Trivsel, Fællesskab & Faglighed", hvis mål var at skabe bedre rammer for at udvikle sociale relationer på erhvervsskolerne. En konklusion i afhandlingen er, at indsatsen medførte at færre elever droppede ud af deres uddannelse, hvilke skyldtes at eleverne fik en større tilknytning til skolen.

Susan Andersen har også undersøgt om man kunne erstatte rygefællesskaber med sociale tiltag såsom hyggelige områder med bordfodbold, og dermed få færre daglige rygere på skolen. Konklusionen var her, at det ikke lykkedes. Til gengæld var der færre lejlighedsvise rygere, der blev daglige rygere i løbet af deres uddannelse.

Se mere her

 

Det er en myte, at grønlændere er beskyttet mod hjertekarsygdomme

(12. okt.) I årtier har man troet, at grønlændere var særligt beskyttet mod hjertekarsygdomme muligvis på grund af den traditionelle kost, der er rig på fiskeolie.

Men faktum er, at grønlændere har lige så mange risici for at udvikle hjertekarsygdomme som alle andre.
Det fremgår af et studie fra Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Læs mere 

 

Hver femte er vokset op i et hjem, hvor der blev drukket for meget

(5. okt.) Næsten 20 procent af alle voksne danskere har som barn eller teenager boet sammen med en person, der drak for meget alkohol.

Det svarer til, at omkring 660.000 personer har barndomsminder om for meget alkohol i hjemmet.

Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet for Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelsen er netop blev udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere 

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten